Obsah

Provoz bystřické kompostárny 2018

Typ: ostatní
kompostárnaOd 4. dubna 2018 zahajujeme provoz kompostárny v roce 2018.

Kompostárna Bystřice se probouzí ze zimního spánku…..

Vážení občané Bystřice,

zelená sezóna se blíží a biologicky rozložitelný odpad klepe na dveře. Obec Bystřice proto opět otevírá kompostárnu v areálu Netis, a.s., Bystřice 8, 739 95  Bystřice

od 4. 4. 2018 do 10. 11. 2018

Odběr biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve…) bude probíhat každé pondělí, středu, pátek a sobotu.

Pondělí, středa a pátek od 14.00 do 18.00 hod.

Sobota od 9.30 do 18.00 hod.

Ve svátky bude kompostárna uzavřena.

Prosíme občany, aby odváželi biologicky rozložitelné opady a materiály k dalšímu zpracování nebo kompostovali bioodpad v domácích podmínkách. Byli bychom rádi, kdyby se tyto materiály nevysypávaly na březích vodních toků a jiných lokálních strží a abychom měli na paměti i estetické hledisko Bystřice a odpočinkové zóny kolem řeky Hluchové a na dalších místech naší obce. Užitek ze zodpovědného skladování biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně je více než zřejmý. Kvalitní kompost, navíc zcela zdarma, se každému zahrádkáři musí hodit. V letošním roce zkušebně rozšiřujeme otevírací dobu o odběr materiálu i v pondělí 14 00 – 18 00. Nová otevírací doba bude vyhodnocena a může být v průběhu roku upravena.

Odevzdat na kompostárně lze i bílou techniku, elektro odpad, zářivky a drobnou elektroniku.

Obec Bystřice vychází vstříc svým občanům a nabízí k zakoupení speciální čiré pytle na trávu a listí. Cena pytle je 9,- Kč. Pytle jsou k dispozici na OÚ v kanceláři č. 6 u Bc. Petry Cieslarové.

Prosíme občany Bystřice, aby respektovali níže uvedená doporučení:

Přísný zákaz skladovat nebo nechávat před vraty kompostárny jakýkoliv odpad.

Jiný než biologicky rozložitelný odpad patří na sběrný dvůr v Oldřichovicích.

V případě nepřítomnosti pracovníka TS Bystřice během otevírací doby

volejte tel. č. Bogdan Kluz 731 158 315

 

 

Mgr. Marcel Čmiel

místostarosta obce Bystřice


Vytvořeno: 13. 3. 2018
Poslední aktualizace: 23. 3. 2018 12:48
Autor: