Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Krytý bazén Bystřice

krytý bazén


Seznam sportovišť v BystřiciSEZNAM SPORTOVIŠŤ

včetně kontaktů

Aktuální teplota

27.5.2017 08:08

Aktuální teplota:

15,5 °C

Vlhkost:

84,8 %

Rosný bod:

13 °C

 

Oficiální profil obce na FB

facebook.com/ObecBystrice

oficiální profil obce Bystřice


Interaktivní mapa obce
interaktivní mapa obceZlatý erb 2016


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

SDĚLENÍ – INFORMACE – UPOZORNĚNÍ - ODPADY - VŠEHO DRUHU

Harmonogram svozu odpadu - rok 2017

odpady 2017

Svozový kalendář ve formátu PDF - zde ke stažení


Pytle na tříděný odpad a komunální odpad ( papír-modrý, plast- žlutý, KO - černý , max. 2 pytle na měsíc)

Přenosné tašky na papír, plast a sklo

Krabičky na drobné baterie

Dostanete zdarma na obecním úřadu ( kanc.č. 6 – v přízemí)

pytletašky


Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.

Trochu z historie - jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?

K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.

Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.

Takže dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrným místem v Vaší krásné obci je Kompostárna ( za družstvem Netis na císařské )

Stránka

Plán odpadového hospodářství obce Bystřice

Plán odpadového hospodářství obce BystřicePlán odpadového hospodářství (POH) obce zpracovává jako původce odpadů na základě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.

18. 5. 2017 Zobrazit více

Sběr použitého rostlinného oleje z domácností

Sběr použitého rostlinného oleje z domácnostíVyužijte nové možnosti třídění odpadu!

Od 10.2.2017 je na dvoře Technických služeb obce Bystřice umístěn kontejner na sběr použitého kuchyňského oleje a potravinářských tuků. Sběrnou nádobu najdete před vchodovými vraty vedle instalatérství Labaj.

Vybíraný  olej může být lehce znečištěn vodou a zbytky potravin. Do kontejneru  vhazujte olej v uzavřených PET lahvích. Takto shromážděný rostlinný olej je dále zpracován na standardizovaný produkt, využitelný v energetice, stavebnictví apod. I přesto rostlinný olej z domácností většinou končí v kanalizaci, čímž dochází ke ztrátě suroviny a škodám na kanalizační infrastruktuře.

Nádoba na sběr oleje


13. 2. 2017 Zobrazit méně

Upozornění k popelnicím

Upozornění k popelnicímSvozová firma Nehlsen provádí kontrolu popelových nádob, zda jsou označený správnou známkou a zda souhlasí u rodinných domů velikost popelové nádoby (tj. na rodinu klasická 120L nebo 110L)

22. 12. 2016 Zobrazit více

Pytle na BIOODPAD

Pytle na BIOODPADObec zřídila před časem pro zlepšení životního prostředí ve smyslu zákona o odpadech kompostárnu kde je možnost dovážet v daných dnech pátek a sobota bioodpad.

17. 7. 2014 Zobrazit více

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

17. 3. 2014 Zobrazit více

EKOLAMP

EKOLAMP je sedm let jedničkou v péči o to, co již nesvítí. Nabízí partnerství každému, pro koho není v této oblasti starost o životní prostředí jen prázdné sousloví. Občané, firmy, obce i veřejné instituce mohou vysloužilé světelné zdroje a svítidla odevzdávat zdarma k odborné recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP.

17. 3. 2014 Zobrazit více

Způsob nakládání s odpadem

Způsob nakládání s odpademjaký odpad kam patří

14. 8. 2012 Zobrazit více

Stavební odpady

Stavební odpadyinformace firmy NELSEN

4. 1. 2012 Zobrazit více

Prohlášení - formulář

Formulář ke stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bystřice

4. 1. 2012 Zobrazit více

Stránka