Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Krytý bazén Bystřice

krytý bazén


Seznam sportovišť v BystřiciSEZNAM SPORTOVIŠŤ

včetně kontaktů

Aktuální teplota

27.5.2017 08:08

Aktuální teplota:

15,5 °C

Vlhkost:

84,8 %

Rosný bod:

13 °C

 

Oficiální profil obce na FB

facebook.com/ObecBystrice

oficiální profil obce Bystřice


Interaktivní mapa obce
interaktivní mapa obceZlatý erb 2016


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty EU

Stránka

Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého

Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každéhorealizace od 1.7.2016 do 28.2.2017

Hlavní myšlenkou projektu Sport pro všech – Zdraví pro každého, realizovaného od 01.07.2016 do 28.2.2017 bylo posílení spolupráce prostřednictvím realizace společných sportovně-rekreačních aktivit, společná propagace  pohybových aktivit a myšlenky „Sportu pro všechny” mezi obyvateli partnerských obcí a rovněž rozšiřování sportovního zázemí obou samospráv.

Realizace projektu pomohla zvýšit úroveň vzájemného   poznání,  porozumění a důvěry mezi komunitami po obou stranách polsko-české hranice. Oblastí, která nepochybně podporuje tyto záměry je právě sport, který vytváří polsko-české vztahy na základě pozitivních zkušeností souvisejících se sportováním v různých sportovních disciplínách. Efektem realizovaných aktiv v projektu, kromě vybudování nové sportovně-rekreační infrastruktury, která vznikla  v Górkach Wielkich a v Bystřici, jsou především společné polsko-české sportovní akce, workshopy a soutěže pro mládež, protože investice realizované v obou obcích jsou určeny k vzniku prostoru pro společné aktivity obyvatel, a v důsledku vedou k vytvoření užších kontaktů a také umožňují propagaci obou obcí jako otevřených pro různé sportovně-rekreační aktivity. V rámci projektu vznikla rovněž Partnerská Rada pro sport, což umožnilo realizovat společnou koncepci informování obyvatel o rozvíjející se sportovní infrastruktuře obou obcí a propagovat aktivní životní styl.

Realizace hlavních projektových aktivit proběhla:  červenec – říjen 2016. Níže uvádíme Harmonogram sportovně-integračních událostí, které byly realizovány v rámci naší spolupráce.

 

Projekt: Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego

Głównym założeniem realizowanego od 01.07.2016r. do 28.02.2017r. projektu Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego była intensyfikacja współpracy Gmin Brenna i Bystrzyca poprzez wdrożenie wspólnych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wspólne promowanie aktywności fizycznej i idei "Sportu dla wszystkich" wśród mieszkańców gmin partnerskich oraz rozwijanie bazy sportowej obu samorządów.

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie poziomu wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między społecznościami po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Obszarem, który niewątpliwie sprzyja tym zamierzeniom jest właśnie sport, który buduje relacje polsko-czeskie w oparciu o pozytywne doświadczenia związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych. Efektem realizowanych w projekcie działań, oprócz wykonania nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która pojawiła się w Górkach Wielkich i w Bystrzycy, są przede wszystkim wspólne, polsko-czeskie imprezy sportowe, warsztaty i zawody dla młodzieży. Inwestycje realizowane na terenie obu gmin mają bowiem służyć budowaniu przestrzeni dla wspólnych działań mieszkańców, a w konsekwencji prowadzić do zacieśniania kontaktów, a także umożliwić promocję obu gmin jako otwartych dla różnorodnych działań sportowo-rekreacyjnych. W ramach projektu powstała również Partnerska Rada Sportu, co pozwoliło na stworzenie wspólnej koncepcji informowania mieszkańców o rozwijającym się zapleczu sportowym obu gmin oraz na promowanie aktywnego trybu życia.

Realizację głównych działań projektowych zaplanowano na lipiec – październik 2016r. Poniżej prezentujemy Harmonogram wydarzeń sportowo-integracyjnych, które realizowano w ramach naszej współpracy.

program

 

Kalendář akcí v projektu:

 1. KVĚTEN 2016:

   

 • podání žádosti o dofinacování projektu „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”

   

 1. ČERVENEC 2016:

   

 • proběhlo prostřednictvím Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza” z Cieszyna (správce Fondu mikroprojektů  Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński) formálního hodnocení a způsobilosti výdajů pro  projekt „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”,
 • objednávka realizace lezecké stěny v Bystřici,

 

 

Kalendarium wydarzeń w projekcie:

1. MAJ 2016 r.:

 • złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego”.

2. LIPIEC 2016 r.:

 • przeprowadzenie przez Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna (Instytucja Zarządzająca Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko) oceny formalnej oraz kwalifikowalności wydatków dla projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego”;
 • zamówienie na wykonanie ścianki wspinaczkowej w Bystrzycy
 • powołanie Partnerskiej Rady Sportu w ramach projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego”.

 

EUrealizátoři

 

 

 

 

 

 

 

 1. SRPEN 2016:

   

 • zahájení přípravných prací souvisejících se zpracováním bulletinu informujícího o sportovní infrastruktuře partnerských obcí,
 • podpis smlouvy s dodavatelem venkovní posilovny v Górkach Wielkich.

   

 1. ZÁŘÍ

 

 • souhlas s dofinacováním, na zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Programu V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 v Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, projektu „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”,
 • realizace venkovní posilovny v Górkach Wielkich a lezecké stěny v Bystřici,
 • organizace sportovních akcí plánovaných v rámci projektu „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”.

 

3. SIERPIEŃ 2016 r.:

 • rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z opracowaniem folderu informującego o infrastrukturze sportowej gmin partnerskich;
 • podpisanie umowy z wykonawcą siłowni zewnętrznej w Górkach Wielkich.

4. WRZESIEŃ 2016r.:

 • zatwierdzenie do dofinansowania, na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego";
 • wykonanie siłowni zewnętrznej w Górkach Wielkich oraz ścianki wspinaczkowej w Bystrzycy;
 • organizacja imprez sportowych zaplanowanych w projekcie „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego”.

 

GALERIA PROJEKTU / GALERIE PROJEKTU :

Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého Projekt: Sport pro všechny – Zdraví pro každého


13. 3. 2017 Zobrazit méně

Místní akční plán v ORP Třinec

Místní akční plán usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podporuje spolupráci zřizovatelů vzdělávacích zařízení, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

5. 9. 2016 Zobrazit více

VIII. Dni Paláta Pathóa

10.-.12.7.2015

1. 7. 2015 Zobrazit více

ETS očima Mikroregionu Bystřice-Vendryně-Nýdek a jejich PL partnerů

Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013.

8. 6. 2015 Zobrazit více

Příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém

Projekt je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 (OPPS ČR – PR 2007-2013), registrační číslo CZ.3.22/1.3.00/09.01526 a ze státního rozpočtu České republiky.

9. 10. 2014 Zobrazit více

ETS pro mladé – civilizační patologie

FMP v rámci EU - Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 -OPPS

24. 4. 2014 Zobrazit více

Sme Európania – We are Europeans

5 - 7. 7. 2013 Svodín

13. 8. 2013 Zobrazit více

ETS pro mladé – pracovní trh, EŚC dla młodych – rynek pracy

fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 -OPPS

17. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka