Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Krytý bazén Bystřice

krytý bazén


Seznam sportovišť v BystřiciSEZNAM SPORTOVIŠŤ

včetně kontaktů

Aktuální teplota

29.4.2017 01:32

Aktuální teplota:

2,2 °C

Vlhkost:

96,8 %

Rosný bod:

1,8 °C

 

Oficiální profil obce na FB

facebook.com/ObecBystrice

oficiální profil obce Bystřice


Interaktivní mapa obce
interaktivní mapa obceZlatý erb 2016


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty v obci Bystřice

Stránka

Bystřice n. O. - efektivní a strategická veřejná správa

Bystřice n. O. - efektivní a strategická veřejná správaProjekt, financovaný z Evropského sociálního fondu

Od ledna 2017 obec Bystřice realizuje projekt s názvem “Bystřice n. O. - efektivní a strategická veřejná správa”. Bude uskutečňován v následujících dvou letech, tzn. do konce roku 2018.

Předmětem tohoto projektu je především tvorba a zpracování strategického plánu rozvoje obce společně se vzděláváním zainteresovaných osob. Přičemž jednou ze základních myšlenek je zapojení široké veřejnosti do procesu tvorby strategického plánu. Návázným prvkem zkvalitňování veřejné správy bude vstup do mezinárodního programu "Místní agenda 21" (MA21), kde se obec Bystřice bude snažit obhájit kategiorii D a postoupit do kategorie C. Základními principy MA21, jimiž se bude obec snažit implementovat do veřejné správy, jsou propojení ekonomické, sociální oblasti s oblastí životního prostředí, prevence, kvalita života, sociální spravedlnost, akceptování dlouhodobých dopadů jednotlivých rozhodnutí, apod. 

Cíle a výsledky projektu:

- Vytvořit strategický plán reflektující vyšší programové dokumenty (kraje, ČR i EU).

- Připravit strategii transparentně a objektivně - do přípravy strategie bude zahrnut široký okruh zainteresovaných stran 

- Při tvorbě strategií dodržovat základní postupy a mandatorní požadavky na kvalitu strategických dokumentů dle platných metodických příruček.

- Za pomocí externího poradce úspěšně zvládnout všechny kroky při vytváření strategického plánu města na období 2017 - 2023 a akčního plánu do roku 2019.

- Aplikovat projektový přístup k tvorbě strategií za pomoci nového informačního systému, který bude přizpůsoben potřebám organizace.

- Strategické podklady připravit v podobě a kvalitě, která umožní učinit informované a odpovědné rozhodnutí.

- SW nástroj  do organizace úspěšně implementovat jak vhodným individuálním nastavením, tak odpovídajícím zaškolením osob

- Realizovat školení zaměřené na vytváření strategických dokumentů a praktickou zkušeností s tvorbou nového strategického plánu si získané znalosti osvojit a taktéž sdílet příklady dobré praxe v rámci zahraniční stáže

- Vytvořit dvouletý akční plán a na jeho základě úspěšně realizovat stanovené projekty. 

- Zpracovat marketingový plán komunikace a participace

- Zvyšovat kvalifikaci koordinátora MA21 za pomoci školení, které pořádá NSZM a umožnit mu metodické vedení od externího experta na MA21.

- Realizovat činnosti vztahující se k MA21 tak, aby byla splněna všechna potřebná kritéria pro zařazení do kategorie D a směřovat k postupu do kategorie C.

- Proškolit zaměstnance za základě jejich potřeb zjištěných z dotazníkového šetření a požadavků nadřízených pracovníků.

- Zajistit vhodného dodavatele služeb, který disponuje nejen odbornými lektory, ale také zkušenými lektory, kteří umí posluchače nejen vzdělat, ale také dostatečně zaujmout a nadchnout.

EU


7. 2. 2017 Zobrazit méně

Připravovaná splašková kanalizace v lokalitě Karpentská

Připravovaná splašková kanalizace v lokalitě KarpentskáObec Bystřice se rozhodla dovybavit splaškovou kanalizací poslední větší lokalitu v obci - Vendryňské Zadky. Využije se před několika lety dobudovaná splašková kanalizace ve Vendryni, na kterou bude nová kanalizace napojena.

15. 4. 2016 Zobrazit více

Omezení parkování před budovou OÚ

V souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu v centru obce došlo k omezení užívání provizorního parkoviště před budouvou OÚ.

23. 7. 2015 Zobrazit více

Prodloužení nové místní komunikace z lokality Farské k DPS

V letošním roce by mělo být realizováno prodloužení v nedávné minulosti postavené nové komunikace v lokalitě Farské až k cestě ke stadionu. Cílem akce je odvést část dopravy z kapacitně nevyhovujících místních komunikací ve stávající zástavbě v lokalitě Farské na kapacitnější síť místních komunikací kolem stadionu a k Cihelně. Po zahájení realizace budou další informace uvedeny v sekci "Nové investiční akce" v části "Obec Bystřice".

6. 2. 2014

Výstavba chodníku podél nové příjezdové komunikace k parkovišti v areálu ZŠ.

Po zkušenostech z provozu nové příjezdové komunikace k parkovišti v areálu ZŠ, která měla zajistit zvýšení bezpečnosti děti na hlavním příchodu do areálu vyloučením vozidlové dopravy se ukázalo, že i tato nová komunikace je hojně využívána dětmi pro příchod ke školám. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o její doplnění o chodník, který bude sloužit nejen pro příchod ke škole, ale bude rozšířen i k DPS pro zajištění pohodlného přistupu jednak do areálu a škola a dále přes pěší zónu i do centra obce, tak i k autobusové zastávce u evangelického kostela. Po zahájení realizace budou další informace uvedeny v sekci "Nové investiční akce" v části "Obec Bystřice".

3. 2. 2014

Dostavba dalších větví splaškové kanalizace

Obec Bystřice připravuje výstavbu dalších větví splaškové kanalizace v lokalitě "Na Pasekách". V návrhu rozpočtu na rok 2014 na ně vyčlenila finanční prostředky a zajistila vydání potřebných povolení. Další informace je po zahájení stavby možno nalézt v sekci "Nové investiční akce" na webu obce v části Obec Bystřice.

16. 1. 2014

Dokončení objektu Obecního úřadu

Dokončení objektu Obecního úřaduŘadu let je objekt Obecního úřadu v Bystřici nedokončen po stránce stavební. Je nutno dokončit stavební úpravy podkroví, instalovat výtah, realizovat bezbariérový přístup. Je navržen nový vstup do objektu ve vazbě na schválenou variantu řešení centra obce. Pro dostavbu byla zpracována projektová dokumentace a připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci.
V samostném objektu úřadu je v podkroví umístěna nová zasedací místnosti pro konání schůzí zastupitelstva obce a kanceláří pro vedení obce. Současně je v celém objektu došlo k výměně rozvody vody, elektroinstalace a topení s důrazem na ekonomické využívání energií. Součástí projektu bylo i zateplení objektu.

9. 7. 2012

Výstavba centrální pěší zóny s dětskými hřišti

Výstavba centrální pěší zóny s dětskými hřištiObec Bystřice poměrně dlouho uvažovala o smysluplném využití plochy bývalého zahradnictví v centru obce.Po dlouhých diskuzích bylo rozhodnuto, že se toto území využije pro realizaci pěší zóny. Jedná se o výstavbu chodníků, dětských hřišť a parkovou úpravu této části centra obce. Tato pěší zóna navazuje bezprostředně na připravované nové centrum obce, o kterém je pojednáno v jiné části této sekce. Dotaci se podařilo zajistit a v létě byly zahájeny práce na realizaci tohoto projektu. Stavba nabrala hned v úvodu zpoždění z důvodu výskytu velkého množství podzemních sítí, které bylo nutno najít a vyznačit.

8. 6. 2012 Zobrazit více

Výstavba kanalizace a ČOV

Výstavba kanalizace a ČOVVýstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod realizovaná v rámci projektu Revitalizace řeky Olše. Akce byla financována z 80% z finančních prostředků EU.

1. 6. 2012 Zobrazit více

Zainvestování lokality Farské

Obec Bystřice připravuje pro zainvestování vlastních stavebních pozemků v lokalitě Farské, které by chtěla za zvýhodněných podmínek poskytnou vlastníkům rodinných domů v obci, které jsou určeny k demolici v souvislosti s výstavbou přeložky silnice I/11. Akce se dostala do plánu investičních akcí obce, na které byly vyčleněny i finanční prostředky a na kterou se podařilo zajistit i dotace z ministerstva zemědělství, SFDI a Moravskoslezského kraje. Další osud této plánované akce je možno sledovat v sekci "Nové investiční akce" na webu obce v části Obec Bystřice

3. 2. 2012

Stránka