Obsah

Obec nabízí k prodeji

Typ: ostatní
Bystřice č.1005budovu čp. 1005

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti v majetku obce Bystřice

 

Obec Bystřice dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje záměr prodeje

 

  • budovy čp. 1005 obč. vybavenost, pozemku parc.č. 5521 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 a pozemku parc.č. 5522 orná půda o výměře 756 m2, vše k.ú. Bystřice nad Olší.

     

     

     

Písemné žádosti se zasílají na adresu:         Obecní úřad Bystřice

                                                                       Bystřice 334

                                 739 95 Bystřice

 nebo předávají osobně podatelně Obecního úřadu v Bystřici v úředních hodinách.                                                                                                                 

  

Bližší informace: Bc. Romana Staroňová, tel. 558 995 129, 739 321 427.

 

Tento záměr prodeje byl schválen na 50. schůzi Rady obce dne 8.8.2017 usnesením č. 1325/50/17.

Bystřice č.1005


Vytvořeno: 7. 9. 2017
Poslední aktualizace: 11. 1. 2018 08:12
Autor: Miroslav Slaninák