Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Krytý bazén Bystřice

krytý bazén


Seznam sportovišť v BystřiciSEZNAM SPORTOVIŠŤ

včetně kontaktů

Aktuální teplota

27.5.2017 08:02

Aktuální teplota:

15,2 °C

Vlhkost:

86,6 %

Rosný bod:

13 °C

 

Oficiální profil obce na FB

facebook.com/ObecBystrice

oficiální profil obce Bystřice


Interaktivní mapa obce
interaktivní mapa obceZlatý erb 2016


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Usnesení rady obce Bystřice

Stránka

Usnesení Rady obce č. 42

Usnesení Rady obce č. 42z 42. schůze Rady obce Bystřice konané dne 9. 5. 2017 ve 14:00 hod.

18. 5. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 41

Usnesení Rady obce č. 41z 41. schůze Rady obce Bystřice konané dne 4. 4. 2017 ve 14:00 hod.

11. 4. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 40

Usnesení Rady obce č. 40z 40. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 3. 2017 ve 14:00 hod.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 40. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 3. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1106/40/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1107/40/17      schvaluje program schůze rady obce

1108/40/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1109/40/17      schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 67/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 225 m2 a části vyznačeného pozemku parc.č. 67/1 ostatní plocha, jiná plocha (dle vyznačeného situačního snímku), za cenu dle znaleckého posudku + příslušná sazba DPH

1110/40/17      bere na vědomí Zprávu: Kultura v obci Bystřice – rok 2016 a Rámcový plán kulturních akcí – rok 2017

1111/40/17       schvaluje přednostní přidělení bytu A 102 v DPS-SENIOR Bystřice paní ……………… , nar. ………….., bytem ……….

1112/40/17      bere na vědomí Zprávu o činnosti v organizační složce obce DPS Senior, do budoucna ukládá vedoucí DPS-Senior zpracování přednesů do RO dle požadované struktury a parametrů

1113/40/17      bere na vědomí Zprávu – roční výkaz o knihovně a komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2016

1114/40/17      schvaluje:

      -                 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 70942641, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,

      -                 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 70942650, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,

      -                 účetní závěrku příspěvkové organizace Místní knihovna Bystřice, IČ 47999829, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,

      -                 účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Bystřice 106, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 75093936, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016.

1115/40/17      bere na vědomí zprávy o hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Bystřice za rok 2016

1116/40/17      schvaluje:

-           zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, příspěvkové organizace, za rok 2016 ve výši 562 089,28 Kč,

-           zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 336, příspěvkové organizace, za rok 2016 ve výši 150 890,79 Kč,

-           zlepšený výsledek hospodaření Místní knihovny Bystřice 848, příspěvkové organizace, za rok 2016 ve výši 7 281,77 Kč,

-           zlepšený výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Bystřice 106, příspěvkové organizace, za rok 2016 ve výši 181 451,19 Kč.

1117/40/17      schvaluje:

      -                 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů Základní školy a mateřské školy Bystřice 848:

                        a) do fondu odměn ve výši 362 000,00 Kč

                        b) do fondu rezervního ve výši 200 089,28 Kč

      -                 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů Základní školy a mateřské školy St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366:

                        a) do fondu odměn ve výši 15 089,00 Kč

                        b) do fondu rezervního ve výši 135 801,79 Kč

      -                 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů Místní knihovny Bystřice 848:

                        a) do fondu odměn ve výši 4 000,00 Kč

                        b) do fondu rezervního ve výši 3 281,77 Kč

      -                 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů Domu dětí a mládeže Bystřice 106:

                        a) do fondu odměn ve výši 145 160,00 Kč

                        b) do fondu rezervního ve výši 36 291,19 Kč.

1118/40/17      schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených obcí Bystřice, na rok 2017 dle předložených návrhů

1119/40/17      schvaluje výsledek hospodaření příspěvkových organizací, zřízených obcí Bystřice, k 31. 12. 2016 ve výši 0,- Kč (nula korun).

1120/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí:

        - rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2017,

        - rozpočet Slezského vodohospodářského svazku Třinec na rok 2017,

        - rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2017.

1121/40/17      schvaluje darovací smlouvu, kterou ………………….., bytem ……………., poskytuje obci Bystřice peněžitý dar ve výši 36.000,- Kč na dofinancování provozních nákladů – sociální pobytové služby pro paní ………………… v Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s. se sídlem Ropice č. 11

1122/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace a smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s. se sídlem Ropice 11 ve výši 36.000,- Kč na dofinancování provozních nákladů – sociální pobytové služby Domov pro seniory

1123/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 848, IČ 47655143  na projekt „Mrštné tělo“ ve výši 6.000 Kč,  na projekt „Výchovně vzdělávací dějepisná exkurze do Polska“ ve výši 10.000 Kč,  na projekt „Vybavení divadelního sálu“ ve výši 20.000 Kč, na projekt „Den dětí pro naše nejmenší“ ve výši 7.000 Kč, na projekt „ Den Dětí – Dětský den“ ve výši 15.000 Kč, na projekt „Tvoříme s pohádkou“ ve výši 10.000 Kč, a veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 – 6/2017 na výše uvedené projekty

1124/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Matice školské – Macierz Szkolna w Bystrzycy p.s., se sídlem Bystřice 366, IČ 05674280 na projekt „Činnost školního folklorního souboru Łaczka“ ve výši 19.000 Kč, na projekt „Přebor plavání“ 16 r. ve výši 7.000 Kč, na projekt „Činnost šk. pěveckých sborů Wiolinki a Crescendo“ ve výši 20.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 7/2017 – 9/2017 na výše uvedené projekty

1125/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v., se sídlem v Bystřici, IČ 69609853 na projekt „Přiměstský tábor na konci prázdnin“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Dětský tábor“ 2017“ ve výši 15.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č.  10/2017 – 11/2017 na výše uvedené projekty

1126/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Farnímu sboru Luterské evangelické církve a.v., se sídlem v Bystřici, IČ  73633500 na projekt „Sport.hry-děti,ml. - úhrada ročního pronájmu sport. haly ZŠ Bystřice“ ve výši 7.000 Kč, na projekt „Celoroční pěvecká a koncertní činnost“ ve výši 8.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 12/2017 – 13/2017 na výše uvedené projekty

1127/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Vendryně, se sídlem Vendryně čp. 21, IČ 48772054 na projekt „Prázdniny s Bohem“ ve výši 7.000 Kč, na projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“ ve výši 7.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 14/2017 – 15/2017 na výše uvedené projekty

1128/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Svazu tělesně postižených v ČR z.s. MO Bystřice, se sídlem Bystřice n.Olší čp. 559, IČ 73214485 na projekt „Sportovní den pro zdravotně postižené“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Rekondice pro zdravotně postižené“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 16/2017 – 17/2017 na výše uvedené projekty

1129/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců, se sídlem Bystřice klubovna Pl. ZŠ, IČ 14613522 na projekt „Zájmová a kulturní činnost KD seniorů“ ve výši 8.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 18/2017 na výše uvedený projekt

1130/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace MO Českého rybářského svazu, se sídlem v Bystřici, IČ18050140 na projekt „Práce s dětmi a mládeží-soutěž rybolov-jaro“ ve výši 5.000 Kč,  na projekt „Práce s dětmi a mládeží-soutěž rybolov-podzim“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 19/2017 – 20/2017 na výše uvedené projekty

1131/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZO Českého zahrádkářského svazu, se sídlem v Bystřici čp. 1196, IČ 67676324 na projekt „Tradiční výstava zahradkářů“ ve výši 13.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 21/2017 na výše uvedený projekt

1132/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZO Chovatelů poštovních holubů Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 334, IČ 75078856 na projekt „ Výstava poštovních holubů, závody poštovních holubů“ ve výši 8.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 22/2017 na výše uvedený projekt

1133/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZO Českému svazu včelařů, z.s., se sídlem Bystřice 334, IČ 63699117 na projekt „Včely a jejich význam pro člověka“ ve výši 8.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 23/2017 na výše uvedený projekt

1134/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Honebnímu společenstvu Loučka Bystřice, se sídlem Bystřice č. 369, IČ48004014 na projekt „Zlepšení kondice zvěře pro přezimování“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 24/2017 na výše uvedený projekt

1135/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Bystřice, z.s., se sídlem Bystřice, IČ 26572770 na projekt „Činnost šachového oddílu“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 25/2017 na výše uvedený projekt

1136/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení Chewal, z.s., se sídlem Bystřice 1280, IČ 26531607 na projekt „Hiporehabilitace pro zdraví“ ve výši 25.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 26/2017 na výše uvedený projekt

1137/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení polské mládeže v ČR, se sídlem Komenského 4, Český Těšín, IČ 41030435 na projekt „Jazykový tábor“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 27/2017 na výše uvedený projekt

1138/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Rodičovskému týmu Bystřice z.s., se sídlem Bystřice 888, IČ 05591953 na projekt „Mažoretkový sport – dospělí“ ve výši 25.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 28/2017 na výše uvedený projekt

1139/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sboru církve bratrské v Hrádku, se sídlem Hrádek č. 74, IČ 70305234 na projekt „LegoProjekt“ ve výši 6.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 29/2017 na výše uvedený projekt

1140/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Klubu Kultury, se sídlem Třinec, 1.  Máje 493, IČ 25822080 na projekt „25 Filmové babí léto“ ve výši 10.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 30/2017 na výše uvedený projekt

1141/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Free.lepus.cz, z.s., se sídlem Cholevova 35, Ostrava, IČ 26578051 na projekt „Nezmar Ultra SkyMarathon 2017 – Mistrovství ČR“ ve výši 10.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 31/2017

1142/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Modelářskému Klubu Airmodel Bystřice z.s., se sídlem Bystřice čp. 384, IČ 27019632 na projekt „Letiště 2017 – Den otevřených dveří“ ve výši 4.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 32/2017 na výše uvedený projekt

1143/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Matici slezské - pobočný spolek, se sídlem Bystřice čp. 1004, IČ 02689537 na projekt „Buditelé národů: Jan Amos Komenský, Jiří Třanovský“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 33/2016 na výše uvedený projekt

1144/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace …………………. – fyzická osoba, datum narození ………………, adresa bydliště ………………, na projekt „Ukázková zahrada a informační centrum“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 34/2017 na výše uvedený projekt

1145/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ………………. – fyzická osoba, datum narození …………………., adresa bydliště ………………, na projekt „Volejbalový aprílový  turnaj“ 12 r. ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 35/2017 na výše uvedený projekt

1146/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace …………………….. – fyzická osoba, datum narození ……………….., adresa bydliště ……………., na projekt „Florbalový turnaj ve Sportovní hale v Bystřici“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 36/2017 na výše uvedený projekt

1147/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ………………… – fyzická osoba, datum narození ……………., adresa bydliště ………………, na projekt „Reprezentační soupravy pro Mladé hasiče“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 37/2017 na výše uvedený projekt

1148/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ……………… – fyzická osoba, datum narození ……………….., adresa bydliště …………………, na projekt „ FIT Senior“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 38/2017 na výše uvedený projekt

1149/40/17      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ………………… – fyzická osoba, datum narození ………………., adresa bydliště ………………, na projekt „Odborné florbalové soustředění“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 40/2017 na výše uvedený projekt

1150/40/17      schvaluje neposkytnutí neinvestiční dotace ……………… – fyzická osoba, adresa bydliště …………………… na projekt „Regenerace hřiště i těl“

1151/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace ZUŠ Třinec, se sídlem Třanovského 596 Třinec, IČ 61955574 na projekt „Podpora základního uměleckého vzdělání v obci Bystřice“ ve výši 100.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 41/2017 na výše uvedený projekt

1152/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace Polskému svazu kulturně osvětovému, z.s., MO Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 961, IČ 48772283 na projekt „Činnost folklórního souboru „Bystrzyca“ ve výši 45.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 42/2017 na výše uvedený projekt

1153/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu centru Bystřice, z.s., se sídlem Bystřice čp. 1335, IČ 68334427 na projekt „Pořádání závodů pro mládež“ ve výši 40.000 a veřejnoprávní smlouvu č. 43/2017 na výše uvedený projekt

1154/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace TJ Bystřice z.s., se sídlem v Bystřice, IČ 26572770 na projekt „Činnost fotbalových družstev“ ve výši 175.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 44/2017 na výše uvedený projekt

1155/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace OS Belly Dance, se sídlem Bystřice 832, IČ 1274244 na projekt „Podpora mládeže k tanci a estetice“ ve výši 35.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 45/2016 na výše uvedený projekt

1156/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí neinvestiční dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově, se sídlem Bezručova 395 Jablunkov, IČ 494330 na projekt „Domov sv. Alžběty v Jablunkově“ ve výši 25.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 46/2016 na výše uvedený projekt

1157/40/17      schvaluje snížení ceny na prodej vozidla Volkswagen SHARAN, SPZ FMP 23-60, rok výroby 1999 na cenu 10.000,- Kč

1158/40/17      schvaluje přidělení nájemního bytu v Bystřici čp. 701/6, s platností od 1.4.2017 žadateli p. ……………….., nar. ……………., nyní bytem ……………… a uzavření Smlouvy o nájmu bytu ev.č. 2017/03/022/St na dobu určitou do 31.3.2018

1159/40/17      schvaluje dohodu o nájmu ev.č. 2017/03/027/St za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení na oplocení umístěného na pozemku parc.č. 5972/5, k.ú. Bystřice nad Olší, se společností BRADOP Nábytek s.r.o., se sídlem Žihla 995, 739 91 Jablunkov, IČ 28573048, zastoupená jednatelem Leškem Brancem, dle platného ceníku pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor a nájmu částí nemovitosti ve vlastnictví Obce Bystřice za roční nájemné 3.000,- Kč/rok + příslušná sazba DPH, s účinností od 1.4.2017 na dobu neurčitou

1160/40/17      schvaluje Dohodu ev.č. 2017/03/033/St o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemku ev.č. 2016/03/124/Pi s nájemcem Senior Park Bystřice s.r.o., se sídlem Drážní 451/35, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 04592697, zastoupena Mgr. Martinem Brudným, jednatelem společnosti

1161/40/17      schvaluje Dohodu ev.č. 2017/03/034/St o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemku ev.č. 2016/03/130/Pi s nájemcem ZOWADA s.r.o., se sídlem Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov, IČ 26849631, zastoupena Jaroslavem Zowadou, jednatelem společnosti

1162/40/17      bere na vědomí seznam komunikací navržených k opravě pro rok 2017 včetně rozpočtu pro výběrové řízení

1163/40/17      neschvaluje přijetí daru částí pozemků parc.č. 5012 a parc.č. 5016 v k.ú. Bystřice nad Olší v příjezdové komunikaci

1164/40/17      odložila nabídku paní ……………… na odkup pozemku parc.č. 4478 – trvalý travní porost o výměře 472 m2 v místní komunikaci Škubňa 18 za cenu ve výši 40,- Kč/m2 do doby zrušení zástavního práva na pozemku

1165/40/17      schvaluje záměr prodeje obecního pozemku v areálu školy parc.č. 1227/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m2, k.ú. Bystřice nad Olší za cenu stanovenou na základě vypracovaného znaleckého posudku + příslušná sazba DPH

1166/40/17      schvaluje záměr prodeje nově vyměřeného pozemku parc.č. 1061/261 o výměře 571 m2 z původního pozemku parc.č. 1061/35 orná půda o celkové výměře 6855 m2 za cenu 660,- Kč/m2 + příslušná sazba DPH

1167/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu ev.č. 2017/03/031/Pi na prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 2338/3 trvalý travní porost o výměře 420 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícími manžely …………….., oba bytem ……………

1168/40/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/030/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrské sítě po pozemku parc.č. 5170/4 orná půda v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manžely …………………, oba bytem …………………….

1169/40/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/032/Pi o zřízení věcného břemene, spočívající v právu vedení a umístění veřejného osvětlení po pozemcích parc.č. 5954/1 a parc.č. 5956/3 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

1170/40/17      schvaluje výjimku z platného Ceníku úhrad za zřízení služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Bystřice pro dvě budoucí smlouvy zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu spočívající v právu vedení přeložky kNN u kina 2017/03/025/Pi a o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přeložky kabelu spoj. chodník od nádraží 2017/03/026/Pi za úplatu každá smlouva za jednorázovou částku 1.000,-Kč včetně DPH

1171/40/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/025/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přeložky kNN u kina po pozemcích parc.č. 5961 a 1794/1 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1172/40/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/026/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přeložky kabelu spoj. chodník od nádraží po pozemcích parc.č. 1784, 1789/2, 1803/4 a 1804/19 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1173/40/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit budoucí smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/136/d/2016/Koc, jejímž předmětem je umístění kanalizace v souvislosti s připravovanou stavbou „Bystřice – odkanalizování lokality Karpentská křižovatka“ na pozemku parc.č. 5973/1 se Správou silnic MSK, p.o., Středisko Frýdek-Místek

1174/40/17      schvaluje jako vítěznou nabídku zakázky „Vybavení dětského hřiště školní družiny při ZŠ č.p. 848“ nabídku dodavatele HRAS-zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov s cenou 1.174.019,60 Kč vč. DPH

1175/40/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zakázku: „Vybavení dětského hřiště školní družiny při ZŠ č.p. 848“ se zhotovitelem HRAS-zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov s nabídkovou cenou 1.174.019,60 Kč vč. DPH v předloženém znění

1176/40/17      schvaluje vyloučení nabídky dodavatele UNIPARK, s.r.o., Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno z důvodu nesplnění podmínek výzvy k předložení nabídek

1177/40/17      bere na vědomí oznámení o konání zápisu do prvních tříd bystřických základních škol pro školní rok 2017/2018 dne 19. dubna 2017 v době od 8:00 h do 17:00 h

1178/40/17      bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2016

1179/40/17      bere na vědomí Zápis č. 1/2017 ze dne 6.3.2017 z jednání likvidační komise

1180/40/17      schvaluje vyřazení DDHM, pořizovací hodnoty od 10.000,- Kč do 40.000,- Kč z majetku obce Bystřice dle předložené tabulky

1181/40/17      schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 2015/VYST/021/IBAZ ze dne 2.2.2016 v předloženém znění s účinností od 18.1.2017 se společností BMCH, s.r.o.,28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

1182/40/17      schvaluje služební cestu starosty obce s doprovodem do partnerského města Pińczów ve dnech 24.3. – 26.3.2017

 

 

              Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                   starosta obce                                                       místostarosta obce


15. 3. 2017 Zobrazit méně

Usnesení Rady obce č. 39

Usnesení Rady obce č. 39z 39. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 2. 2017 ve 13:00 hod.

14. 2. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 38

Usnesení Rady obce č. 38z 38. schůze Rady obce Bystřice konané dne 19.1.2017 ve 13:00 hod.

24. 1. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 37

Usnesení Rady obce č. 37z 37. schůze Rady obce Bystřice konané dne 20.12.2016 ve 13:00 hod.

28. 12. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 36

Usnesení Rady obce č. 36z 36. schůze Rady obce Bystřice konané dne 15.11.2016 ve 12:00 hod.

23. 11. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 35

Usnesení Rady obce č. 35z 35. schůze Rady obce Bystřice konané dne 25. 10. 2016 ve 13:00 hod.

31. 10. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 34

Usnesení Rady obce č. 34z 34. schůze Rady obce Bystřice konané dne 11. 10. 2016 ve 13:00 hod.

17. 10. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 33

Usnesení Rady obce č. 33z 33. schůze Rady obce Bystřice konané dne 21. 9. 2016 ve 13:00 hod.

26. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka