Obsah

Strategický plán obce Bystřice na roky 2012 - 2016

 

Profil obce Bystřice - zde ke stažení

Strategický plán obce Bystřice na roky 2012 – 2016 - zde ke stažení

Příloha č. 1 – Aktivity strategického plánu - zde ke stažení

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram aktivit strategického plánu - zde ke stažení