Obsah

Obecní úřad - seznam odborů

Jednoduchá struktura:

 • Starosta
   
 • Místostarosta
  • Tajemník
   • Sekretariát starosty obce (SSO)
     
   • Odbor finanční (FIN)
    - úsek rozpočtu a finanční účtárny
    - úsek poplatků, FRB
    - úsek školství, kultury a tělovýchovy
     
   • Odbor výstavby (SŘaÚP)
    - úsek stavebního řádu
    - úsek územního plánování a rozvoje obce
    - úsek životního prostředí a zemědělství
    - oddělení investic (INV) - silniční správní úřad
   • Odbor vnitřní správy (OVS)
    - úsek hospodářský a správní
    - úsek správy majetku obce (SMO)
    - úsek správy bytového a nebytového fondu
    - podatelna, pokladna, matrika, odpadové hospodářství
   • Personální a mzdová agenda (tajemník oú)
   • Správce počítačové techniky - informatik
   • Komunální služby (starosta)
Starosta obce

Mgr. Roman Wróbel
tel: 558 995 111
e-mail: roman.wrobel@bystrice.cz

Místostarosta obce

Mgr. Marcel Čmiel
tel: 558 995 112
e-mail: marcel.cmiel@bystrice.cz

Tajemník obecního úřadu

Milan Rumpík
tel: 558 995 113
e-mail: milan.rumpik@bystrice.cz

Sekretariát

Jaroslava Kluzová
tel: 558 995 110
e-mail: jaroslava.kluzova@bystrice.cz


Odbor finanční

Vedoucí: Ing. Dana Bocková
tel: 558 995 125
e-mail: dana.bockova@bystrice.cz

Odbor výstavby

Vedoucí: Ing.arch.Petr Zwierzyna
tel: 558 995 114
e-mail: epodatelna@bystrice.cz

Oddělení investic

Vedoucí: Ing. Ivana Bazgierová
tel: 558 995 119
e-mail: epodatelna@bystrice.cz

Odbor vnitřní správy

Vedoucí: Bc. Soňa Lyčková
tel: 558 995 121
e-mail: sona.lyckova@bystrice.cz


Kulturní pracovník

Irena Ondraszková
tel.: 558 995 127
e-mail: irena.ondraszkova@bystrice.cz

Správce IT - informatik

Miroslav Slaninák
tel.: 558 995 115 
e-mail: admin@bystrice.cz