Obsah

Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna u budovy obecního úřadu Bystřice  na adrese Bystřice č.p. 334.

"Elektronická Úřední deska", vyhovuje zákonu č. 500/2004 Sb. - správní řád a je shodná svým obsahem s kamennou Úřední deskou nacházející se u budovy obecního úřadu Bystřice.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".


Obecné informace

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav - vyvolané výstavbou silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice (lokalita 4)10.05.201811.06.2018
Usnesení - Dražební vyhláška pro další dražební jednání - elektronická dražba (JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.)09.05.201828.05.2018
Usnesení - Dražební vyhláška pro další dražební jednání - elektronická dražba (JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.)09.05.201828.05.2018
Usnesení - Dražební vyhláška pro další dražební jednání - elektronická dražba (JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.)09.05.201828.05.2018
Dražební vyhláška - Elektronická dražba dobrovolná opakovaná (Mgr. Veronika Jakubovská, Exekutorský úřad Kutná Hora)09.05.201828.05.2018
USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice ze dne 24. 4. 201807.05.201824.05.2018
Vyhlášení nálezu - finanční hotovost (v pytlíku)04.05.201821.05.2018
Nabídka pozemků k pronájmu - KPÚ pro Moravskoslezský kraj (Státní pozemkový úřad)03.05.201801.08.2018
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v blízkosti autobusové zastávky Bystřice, Křivá v obci Bystřice03.05.201821.05.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné r. 2017 - Bystřice a Nýdek03.05.201821.05.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné r. 2017 - Vendryně03.05.201821.05.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - platba daně z nemovitých věcí na rok 201827.04.201829.05.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2017 - SmVaK27.04.201828.05.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě13.03.201801.01.2024
Oznámení o výběrovém šetření v domácnostech - Životní podmínky 2018 (ČSÚ Ostrava)14.02.201828.05.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě21.03.201701.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě02.11.201601.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě16.03.201601.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě26.08.201501.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě14.05.201501.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě16.03.201501.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě07.08.201401.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří v Katastru nemovitostí nejsou označeni dostatečně určitě25.03.201401.01.2024

Veřejnoprávní smlouvy

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet