Obsah

Zdravá obec a MA 21 Bystřice

Bystřice je od letošního roku členem Místní Agendy 21 a zároveň součástí projektu Zdravá obec.

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zakotvený v dokumentu OSN - Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států vč. České republiky.

I obec Bystřice se rozhodla pro zkvalitnění veřejné správy pomocí implementace Místní Agendy 21. 

Úspěch tkví zejména v zodpovědnosti, otevřenosti, efektivnosti instituce, spojitosti strategií i na účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech. 

Bystřice se bude v průběhu let 2017-2018 snažit postoupit z kategorie "zájemci" do kategorie "D" a začít taktéž s plněním kritérií kategorie "C". 


Projekt Zdravé město je taktéž mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací (WHO). Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21 a z dokumentu OSN Agenda 21. Cílem Projektu Zdravé město je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Je jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematickou podporu praktické realizace hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů.

Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu. Je zejména projektem komunitním, který otevírá prostor pro aktivity a zájmy obyvatel.


Více informací o místní Agendě 21: http://ma21.cenia.cz
Více informací o projektu Zdravá obec a NSZM ČR: https://www.zdravamesta.cz

MA21zdravé města