Zawartość

Lista osób oraz kontakty

Obec Bystřice

Kolejność alfabetyczna

OsobaRola w strukturze organizacyjnejKontakt
Bazgierová Ivana, Ing. -

Telefon: 558 995 119

E-mail: epodatelna@bystrice.cz

Bocková Dana, Ing. -

Telefon: 558 995 125

Faks: 558 995 120

E-mail: dana.bockova@bystrice.cz

Borská Romana, Bc. -

Telefon: 558 995 129

E-mail: romana.borska@bystrice.cz

Cienciałová Alena -

Telefon: 558 995 124

E-mail: alena.ciencialova@bystrice.cz

Cieslarová Petra, Bc. -

Telefon: 558 995 122

E-mail: petra.cieslarova@bystrice.cz

Čmiel Marcel, Mgr. -

Telefon: 558 995 112

Faks: 558 995 120

E-mail: mistostarosta@bystrice.cz

Dubská Kateřina, Ing. -

Telefon: 558995134

E-mail: katerina.dubska@bystrice.cz

Husarová Olga -

Telefon: 558 995 123

E-mail: olga.husarova@bystrice.cz

Kaletová Marcela -

Telefon: 558 995 126

E-mail: marcela.kaletova@bystrice.cz

Karlubik Petr -

Telefon: 558 995 131

E-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Strona