Obsah

Komise rady obce 2014 - 2018

Sociální komise

Mgr. Jitka Koždoňová  - předseda

Mgr. Gražyna Krzyžanková - člen

Viera Lazarová - člen

Anna Lipusová - člen

Anna Konderlová - člen

Mgr. Anna Kubátová - člen

Jiří Szmek - člen

Komise výstavby

Ing. Arch. Petr Zwierzyna - předseda

Ing. Hana Mitrengová - člen

Stanislav Bielesz - člen

JUDr. Vlastimil Panáček - člen

Ing. Ivana Bazgierová - člen

Grantová komise + FRB

Mgr. Roman Raszka - předseda

Mgr. Anna Kubátová - člen

Irena Ondraszková - člen

Drahomíra Sližová - člen

Mgr. Marcel Čmiel - člen

Komise pro strategický rozvoj

Ing. Radek Olszar, PhD. - předseda

Ing. Mariusz Walach - člen

Stanislav Mitrenga - člen

Ing.Arch. Petr Zwierzyna - člen

Mgr. Roman Wróbel - člen

Komise mediální

Mgr. Roman Raszka - předseda

Mgr. Marcel Čmiel - člen

Mgr. Roman Wróbel - člen

Irena Ondraszková - člen

Komise likvidační

Mgr. Roman Wróbel – předseda

Ing. Marcel Walaski - člen

Ing. Petr Zwierzyna - člen

Ing. Dana Bocková - člen

Bc. Soňa Lyčková - člen