Obsah

Výbor pro volební období 2018 - 2022

Výbor pro národnostní menšiny

p. Věslav Szpak - předseda

p. Stanisław Bielesz

Mgr. Anna Kubátová

 

Kontrolní výbor

Mgr. Kateřina Kotasová - předsedkyně

p. Libor Špičák

Ing. Wiesław Rusz

                                                

Finanční výbor

Ing. Radek Olszar, Ph.D., MBA - předseda

Ing. Radim Roszka

Ing. Daniel Heczko