Obsah

Výbor pro volební období 2014 - 2018

Výbor pro národnostní menšiny

Mgr.  Anna KUBÁTOVÁ -  předseda

Věslav SZPAK

JUDr. Lenka LASOTOVÁ

Stanislav BIELESZ

Viera Lazarová

 

Kontrolní výbor

Ladislav OLŠAR -   předseda

Ing. Zlatuše ZELENICKÁ

Ing. Jaroslav STOŠEK

                                                

Finanční výbor

Ing. Marcel WALASKI - předseda

Ing. Daniel HECZKO

Ing. Radek OLSZAR, Ph.D.,MBA