Obsah

Bystřická "IZBA"

.

Výstava darovaných historických předmětů

V prostorách informačního centra Bystřice si můžete prohlédnout stálou výstavu historických exponátů.  

Tímto prosíme občany, kteří vlastní jakékoliv dobové písemnosti a byli by ochotni darovat je pro tuto výstavu, nechť je přinesou do prostor informačního centra.