Obsah

Prázdninové skotačení ve vodním válci AQUAROLLER

Typ: ostatní
Od soboty 23. července je na bazénu v Bystřici k dispozici nová vodní atrakce Aquaroller. Je určena především dětem do maximální hmotnosti 80 Kg. Neváhejte a navštivte bystřický bazén a novou atrakci každý den od 12 00 do 16 00 hodin.

PROVOZNÍ ŘÁD ATRAKCE

AQUAROLLER – VODNÍ VÁLEC

 1. Účastník vstupuje na atrakci a zahajuje aktivitu, až k tomu bude PLAVČÍKEM vyzván.
 2. Účastníci dbají pokynů PLAVČÍKA, který je přítomen a nápomocen. PLAVČÍK určuje pořadí vstupu účastníků s ohledem na věkově a váhově srovnatelné skupiny osob, zajišťuje bezpečný režim chodu atrakce.
 3. Atrakce je určena především dětem od 6 do 12 let věku. V případě vyššího věku, rozhoduje o vstupu mladistvého PLAVČÍK, rozhodujícími faktory jsou výška a váha (v. do 150 cm, váha do 80 kg).
 4. Atrakce je určena pro jednu, popř. dvě osoby podobného vzrůstu, max. váha obou dětí 80 kg.
 5. Tuto atrakci nesmí používat osoby, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem vstupu do atrakce zhoršit.
 6. Tuto atrakci nesmí používat osoby s kardiostimulátory, se srdečním onemocněním, ženy v těhotenství.
 7. Do atrakce vstupujte pouze v plaveckém oděvu, vždy bez obuvi.
 8. Vstup s dioptrickými brýlemi zakázán.
 9. Osobám v podnapilém stavu a osobám po požití drog a omamných látek vstup zakázán.
 10. Zákaz vstupu s jídlem, pitím, žvýkačkou apod.
 11. Zákaz vnášení ostrých věcí, jako sluneční brýle, různé hračky, mobilní telefony apod. hrozí nebezpečí úrazu účastníkovi tak i poškození atrakce.
 12. V případě, že má účastník v obličejové části pirsing, Plavčík doporučí sejmutí tohoto prvku
 13. Zákaz podplouvání osob pod atrakci.
 14. Zákaz s atrakcí vplouvat do míst, které k tomu nejsou určené.
 15. Je zakázáno používat atrakci v místech s ostrými hranami, či místech, kde hrozí propíchnutí atrakce.
 16. Je nutné dbát své osobní bezpečnosti a chovat se maximálně ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
 17. Dbejte všech pokynů PLAVČÍKA
 18. PLAVČÍK je z hlediska bezpečnosti oprávněn kdykoliv provoz atrakce ukončit.

aquaroller


Vytvořeno: 25. 7. 2016
Poslední aktualizace: 11. 6. 2017 23:28
Autor: Mgr. Marcel Čmiel