Obsah

Pronájem bufetu v DPS

Typ: ostatní
místnost o výměře 14,43 m2, skladu o výměře 6,37 m2 a WC o výměře 4,15 m2 v Domě s pečovatelskou službou čp. 1317

Obec Bystřice, PSČ 739 95, okr. Frýdek-Místek

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v majetku obce Bystřice

Obec Bystřice dle  § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000  Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu

 

 • místnost o výměře 14,43 m2, skladu o výměře 6,37 m2 a WC o výměře 4,15 m2 v Domě s pečovatelskou službou čp. 1317, k.ú. Bystřice nad Olší, za účelem provozování bufetu za cenu 1,-Kč/rok (cena je dle schválené výjimky z Pravidel  pro nájem majetku ve vlastnictví obce Bystřice při stanovení ceny za pronájem nebytového prostoru)

   

  Písemné žádosti se zasílají na adresu: Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nebo předávají osobně podatelně Obecního úřadu v Bystřici v úředních hodinách.

   

  V žádosti nutno uvést:

 •    předmět nájmu
 •    jméno a příjmení (obchodní jméno a jméno statutárního zástupce)
 •    datum narození (IČ), adresu a telefonické spojení
 •    způsob využití předmětu pronájmu
 •    živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (u podnikatelů podnikajících podle  

  příslušných právních předpisů)

 •    čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči Obci Bystřice a jejím organizacím žádné        

     závazky po lhůtě splatnosti.

   

Tento záměr pronájmu byl schválen na  29. schůzi Rady obce Bystřice dne 12.7.2016., usnesením č. 836/29/16


Vytvořeno: 4. 8. 2016
Poslední aktualizace: 4. 8. 2016 00:00
Autor: Správce *