Obsah

Český svaz včelařů o.s. Bystřice

Typ: ostatní
Český svaz včelařů o.s., základní organizace Bystřice nad Olší

První zprávy o bystřických včelařích se nachází v obecní kronice již v 19. Století. V roce 1865 k ním náležel bystřický fojt Pavel Heczko, Pavel Stonavski, Jiří Heczko, stolař Jan Rusnok, evang. pastor Kotschy. Chovu včel si všímaly již v tomto období místní noviny (Gwiazdka Cieszynska XXIV-1871), ovšem nenacházely vážnější ohlas. Teprve roku 1885 se včelařství dostává více pozornosti v souvislosti se vznikem rolnického spolku a knihovny, v níž se objevily odborné knihy o chovu včel (brtnictví).

K podstatnému oživení došlo až po I. světové válce, kdy se poprvé mezi několika chovateli včel uskutečňovala čilá širší výměna chovatelských zkušeností - chovatelů Kalety z Farského, Hečka Jana z pod Prašivé č.350, Ciencialy zpod Gruszky, Jana Wojnara od Migusa č.47.

V roce1921, a to 31. července se konala v místnosti u pana Jiřího Videnky v Třinci ustavující valná hromada. Po projednání záležitostí spolkových byly provedeny volby. Zvolení byli: předsedou Jan Zielina z Lyžbic, místopředsedou Jan Hečko z Bystřice, jednatelem Jiří Videnka z Třince, pokladníkem Pavel Baron z Kojkovic, knihovníkem Jan Cieslar z Gutů a Jan Wojnar z Nýdku; náhradníky byli zvoleni Pavel Cieslar z Konské a Josef Hečko z Bystřice. Byl tak ustanoven

"Včelařský spolek pro Třinec a okolí" se sídlem v Bystřici nad Olzou.

sdružoval šest okolních obcí - Bystřici, Nýdek, Karpentnou, Lyžbice, Oldřichovice a Vendryni.

Rozdílnost podmínek zájmů a značná teritoriální rozlehlost vedla v roce 1948 k rozdělení spolku na dva samostatné:

Včelařský spolek - Bystřice nad Olzou - Těšínsko, který sdružoval Bystřici, Nýdek, Karpentnou a Vendryni.

Včelařský spolek - Třinec, který sdružoval Třinec, Lyžbice, Kojkovice, Dolní a Horní Lištnou.

Poslední organizační změny, jimiž byl definitivně dovršen proces stabilizace zájmové činnosti v bystřickém včelařství, se realizovaly v roce 1956, kdy bystřický spolek ve smyslu nových stanov rozhodnutím výroční členské schůze se stal

základní organizaci Československého svazu včelařů.

V tomto roce se připojili včelaři z Košařisk.

Naše organizace má v současné době 136 včelařů, kteří obhospodařují kolem 1000 včelstev na trvalých stanovištích. Pro rozlehlost působnosti organizace členům výboru pomáhá 18 úsekových důvěrníků, kteří se starají o zabezpečení potřebných organizačních úkolů, a to především zajištění péče o zdravotní stav včelstev ve svěřeném úseku. Patříme k největší zájmové organizaci v okrese Frýdek - Místek. Již dlouhodobě udržujeme družební styky se "Związkem pszczelarzy w Wiśle" a se základní organizaci "Slovenského zväzu včelarov" v Čadci. Mezi našimi organizacemi dochází k výměně zkušeností na mezinárodní úrovni.

Výbor pro členy organizuje každoročně 2-3 odborné přednášky s včelařskou tématikou, "Besedy na včelíně" zaměřené na výměnu zkušeností, zájezdy, zajišťuje výsadbu medonosných stromů a keřů.

K nejaktivnějším včelařům patří odborný učitel včelařství př. Emil Macura se svým "Pokusným a chovatelským včelínem" v Nýdku, kde se uskutečňuje většina společensko-odborných akcí.

Zveme mezi nás všechny zájemce o včelaření, především z řad mladých.

Přijďte mezi nás.

Kontakt:

Jednatel ZO ČSV,o.s. Bystřice nad Olší Richard Sikora

Nebory 346

739 61 Třinec

tel: 725 257 071 email: zobystricenadolsi@vcelarstvi.cz

Složení výboru pro funkční období 2015-2019

Předseda Mrózek Ladislav
Místopředseda Jaroslav Machač
Jednatel Sikora Richard
Pokladník Rusz Jiří

Kalendář schůzí ZO ČSVz.s. Bystřice nad Olší v roce 2018

restaurace Szkubnia

 

Datum

Čas

Druh schůze

 

  11.  ledna              

15.00 hod.

Schůze výboru

 

  28.ledna

14.00 hod.

Výroční členská schůze

 

  8.  února             

15.00 hod.

Schůze výboru

 

  8.  března            

15.00 hod.

Schůze výboru

Výsledky měli-léčení včel

  8 . dubna

14.00 hod.

Členská schůze

Přednáška, výsledky měli

  10.  května            

15.00 hod.

Schůze výboru 

Nahlásit počty včelstev

  14.  června              

15.00 hod.

Schůze výboru 

Léčiva pro podzimní léčení

  12.  července         

15.00 hod.

Upřesní se

 

   9.  srpna              

15.00 hod.

Upřesní se

Posezení na včelnici.

  13.  září                 

15.00 hod.

Schůze výboru

Žádosti o dotace

  11.  října               

  15.00 hod.

Schůze výboru

 

  8. listopadu        

15.00 hod.

Schůze výboru

 

  25.  listopadu  

14.00 hod.

Členská schůze

Přednáška/ výplata dotace

  13.  prosince         

15.00 hod.

Schůze výboru 

 

 


Vytvořeno: 22. 8. 2012
Poslední aktualizace: 14. 5. 2018 09:25
Autor: Správce *