Obsah

Honební společenstvo Loučka - Bystřice

Typ: ostatní
Honební společenstvo Loučka – Bystřice ve své novodobé historii je sdružením velmi mladým s působením v posledních 15 letech

 Společenstvo bylo založeno jako sdružení vlastníků honebních pozemků, tzn. polí, luk a lesních pozemků v roce 1993 jako výsledek nového zákona o myslivosti, který znamenal celkovou reorganizaci myslivosti v České republice.

HS Loučka Bystřice sdružuje vlastníky pozemků v katastru obcí Bystřice a částečně Nýdku a Hrádku.
Hranice honitby je silnicí z Bystřice do Nýdku, dále po hřebeni Poledné, Kyčery na Loučku. Z Loučky ke středisku Energetika, dále potokem Kompařov na soutok s Olzou. Za Olzou značkovanou cestou směr Křivá, dále podél státního lesa na Křivou a potokem Kopytná na soutok s Olzou. Potokem Hluchová k ČOV a po silnici do centra Bystřice.
V roce 2002 vešel v platnost novelizovaný zákon o myslivosti, který upřesnil pravidla pro registraci honebních společenstev . V květnu 2003 jsme uvedli honitbu do souladu s tímto novým zákonem. 1
 
Celkový výměra honitby je 1059 ha.
Z této výměry je :
orná půda 221 ha
neoplocené sady a zahrady 21 ha
trvalé trvní porosty 306 ha
lesní půda 426 ha
vodní plocha 39 ha
ostatní plochy 46 ha.
HS Loučka provozuje myslivost ve vlastní režii, tzn. honitbu nepronajímá a výkon práva myslivosti provádějí členové HS působící ve sdružení myslivců uvnitř honebního společenstva.
Srnčí a vysokou zvěř přikrmujeme v 10 ti krmelcích a drobnou zvěř v zásypech a zaječích krmelečcích.
Ze zvěře užitkové , která se v naší honitbě trvale vyskytuje, se jedná především o zvěř srnčí , dále zajíci a bažanti. Přechodně hlavně v zimním období se u nás může ukázat také zvěř vysoká a černá. Z dravé zvěře zde neodmyslitelně patří liška, kuna skalní a v menší míře tchoř tmavý a jezevec lesní.
V průběhu mysliveckého roku se celkově v průměru odloví 15 kusů srnčí zvěře a 1 – 2 kusy jelení zvěře. Zajíce a bažanty pro nízké stavy prakticky nelovíme. Provádíme pouze odlov kolem hlavní silnice I/11, neboť je zde nebezpečí, že většina této zvěře skončí pod koly aut.
Průměrný roční odlov dravé zvěře činil asi 25 lišek a 40 kun. Tato dravá zvěř působí značné škody jak na domácím zvířectvu , tak na srnčí a drobné zvěři. V této souvislosti se chceme obrátit na majitele psů a koček , aby tyto nepouštěli volně do honitby, protože tyto působí stejné škody jako zvěř dravá a navíc u psů hrozí napadení člověka. 2
Každoročně v době zimní nouze přikrmujeme zvěř jaderným krmivem (oves, pšenice) a objemovým krmivem ( jetel , otava ). Zvěř musí mít celoroční přístup k soli a rovněž zajišťujeme preventivní léčbu srnčí zvěře proti parazitům. V minulých letech jsme na pokyn veterinární správy prováděli orální vakcinaci lišek proti vzteklině. Poslední 4 roky je vakcína v našem kraji rozmísťována letecky.
Využíváme možnosti získání dotace Obecního úřadu Bystřice v programu Zlepšení podmínek a přikrmování pro zvěř. Tyto dotace nám částečně kryjí náklady na nákup . V rámci tohoto programu vysazujeme mladé stromky a nakupujeme krmivo pro zvěř.
V rámci osvěty zejména pro mládež uskutečňujeme přednášky o myslivosti a ochraně přírody každoročně u příležitosti „Dne Země“, které organizuje DDM ve školách.
 
Spratek Jan
Starosta honebního společenstva Loučka-Bystřice

 


Vytvořeno: 22. 8. 2012
Poslední aktualizace: 22. 8. 2012 00:00
Autor: Správce *