Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení
 

 1. OZV č. 1/2021, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
 2. OZV č. 5/2020, o ochraně před hlukem
 3. OZV č. 4/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bystřice
 4. OZV č. 3/2020, o regulaci provozování hazardních her
 5. Nařízení č. 2/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 6. OZV č. 1/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
 7. OZV č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
 8. OZV č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 9. Nařízení č.1/2017 - kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
 10. OZV 1/2017 - kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Bystřice
 11. OZV 3/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Bystřice (č. 3/2005)
 12. OZV č. 2/2016 o zřízení policie
 13. OZV č. 1/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
 14. Nařízení č. 1/2016, kterým zrušuje nařízení č.1/2011 Provozní řád prodejních stánků
 15. OZV č. 2/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Bystřice č. 9/1998
 16. OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bystřice
 17. OZV 4/2013 kterou se ruší OZV 1/2013 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Bystřice
 18. OZV 2/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností
 19. Nařízení č. 1/2010, kterým zrušuje nařízení č.1/2004 Tržní řád
 20. OZV č. 3/2008 o zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Bystřice o použití nižšího koeficientu pro výpočet daní z nemovitosti
 21. OZV č. 4/2005 o stanovení školských obvodů
 22. OZV č. 2/2005 Požární řád obce
 23. OZV č. 4/2004 o zrušení OZV č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a družiny