Obsah

SDĚLENÍ – INFORMACE – UPOZORNĚNÍ - ODPADY - VŠEHO DRUHU
Harmonogram svozu odpadu - rok 2018

svozy v roce 2018Svozový kalendář ve formátu jpg - zde ke stažení


Pytle na tříděný odpad a komunální odpad ( papír-modrý, plast- žlutý, KO - černý , max. 2 pytle na měsíc)

Přenosné tašky na papír, plast a sklotašky
Krabičky na drobné baterie
Dostanete zdarma na obecním úřadu ( kanc.č. 6 – v přízemí)pytle


Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.

Trochu z historie - jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?

K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.

Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.

Takže dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrným místem v Vaší krásné obci je Kompostárna ( za družstvem Netis na císařské )

Zprávy

#

Plán sběru objemných a nebezpečných odpadů - 2018

23. - 27.4 2018
16. - 20.7.2018
6. - 17.9.2018 celý text

ostatní, náš tip | 17. 4. 2018 | Autor: Miroslav Slaninák
Kompostéry 2018 1

Kompostéry 2018

Od pondělí 19. 3. 2018 si budete moci v kanceláři č. 6 u paní Cieslarové. celý text

ostatní | 19. 3. 2018 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Sběr použitého rostlinného oleje z domácností

Využijte nové možnosti třídění odpadu! celý text

ostatní | 8. 3. 2018 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Plán odpadového hospodářství obce Bystřice

Plán odpadového hospodářství (POH) obce zpracovává jako původce odpadů na základě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. celý text

ostatní | 18. 5. 2017 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Upozornění k popelnicím

Svozová firma Nehlsen provádí kontrolu popelových nádob, zda jsou označený správnou známkou a zda souhlasí u rodinných domů velikost popelové nádoby (tj. na rodinu klasická 120L nebo 110L) celý text

ostatní | 22. 12. 2016 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Pytle na BIOODPAD

Obec zřídila před časem pro zlepšení životního prostředí ve smyslu zákona o odpadech kompostárnu kde je možnost dovážet v daných dnech pátek a sobota bioodpad. celý text

ostatní | 17. 7. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák

EKOLAMP

EKOLAMP je sedm let jedničkou v péči o to, co již nesvítí. Nabízí partnerství každému, pro koho není v této oblasti starost o životní prostředí jen prázdné sousloví. Občané, firmy, obce i veřejné instituce mohou vysloužilé světelné zdroje a svítidla odevzdávat zdarma k odborné recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP. celý text

ostatní | 17. 3. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. celý text

ostatní | 17. 3. 2014 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Způsob nakládání s odpadem

jaký odpad kam patří celý text

ostatní | 14. 8. 2012 | Autor: Miroslav Slaninák

Prohlášení - formulář

Formulář ke stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bystřice celý text

ostatní | 4. 1. 2012 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Stavební odpady

informace firmy NELSEN celý text

ostatní | 4. 1. 2012 | Autor: Miroslav Slaninák
#

Elektrowin

zpětný odběr elektrozařízení celý text

ostatní | 2. 1. 2012 | Autor: Miroslav Slaninák

Kapacita sběrných nádob

kapacity a četnosti svozu celý text

ostatní | 18. 8. 2011 | Autor: Miroslav Slaninák

Sběrna kovových odpadů

informace celý text

ostatní | 16. 8. 2011 | Autor: Miroslav Slaninák