Zawartość

Obec Bystřice

Bystřice

Bystrzyca leży na głównym szlaku transportowym w odległości 5 km od Trzyńca, na spływie Olzy, Głuchowej i Kopetnej. Rozciąga się na powierzchni 1.609 ha, liczba mieszkańców przekracza pięć tysięcy. Ze wszystkich stron otoczona jest górami, z północy dominuje szczyt Wielkiej Czantorii, z południa Jaworowy, Ostry i Kozubowa.

Gmina powstała w drugiej połowie XIV wieku jako książęca wieś. Pierwsza informacja o gminie  pochodzi z 4 maja r.1423. Determinantą rozwoju gminy w pierwszych stuleciach istnienia było rolnictwo i pasterstwo, później później powstanie Huty Trzynieckiej. Dla Bystrzycy z punktu widzenia budownictwa i architektury jest  tzw. Rozproszona architektura mieszkaniowa. Budynki pochodzą z XIX i XX wieku. Oryginalne, pierwotne drewniane domki w osadzie Pasieki zmieniono z biegiem lat na zabudowania rekreacyjne i domki letniskowe.

Katolický kostel

Katolicki i ewangelicki kościół są cennými zabytkami kultury. Elementy drewnianego katolickiego kościoła Podw.Św.Krzyża pochodzą z XVI wieku. Murowany ewangelicki kościół zbudowany został w r.1811, wieżę kościelną dobudowano aż po r. 1848. W roku 1898 wybudowano polską szkołę /dziś szkoła im.Stanisława Hadyny/, czeską szkołę wybudowano w r.1927.

DPSBystrzyca posiada własny program w ramach telewizji kablowej. Szeroko rozbudowana infrastruktura – kanalizacja, gazyfikacja, oczyszczalnia ścieków, opieka społeczna /m.i. Dom opieki społecznej dla blisko 70 seniorów/.

Do sztandarowych imprez zaliczyć można Dzień Gminy, Trzy pory roku, Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny, Spotkanie z Mikołajem, Koncert Majowy. Czynne jest kino, muzeum i nowoczesne centrum informacji.

Bystrzyca posiada bardzo aktywną działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Do najbardziej aktywnych należą, dziłkowcy, klub łowiecki, klub wędkarski, sekcje kościelne, szkolne, PZKO,…

Hřiště u školyBystrzyca posiada szeroko rozwinięte zaplecze dla sportu – boiska piłkarskie, hala sportowa, sala gimnastyczna, pływalnia, ujeżdżalnia, sala do szermierki, sala do strzelectwa, ścianka wspinaczkowa, boisko do squasha, siłownia zewnętrzna, boisko ze sztuczną nawierzchnią w kompleksie szkolnym, który został wybudowany w r.1999...

 
Svatojánský festivalNa terenie gminy działają dwa zespoły folklorystyczne, które pielęgnują tradycje ludowe, chodzi  o młodzieżowy zespół „Łączka“ oraz Zespół taneczny „Bystrzyca“. Bardzo bogata jest działalność chóralna – w polskiej szkole działają chóry Violinki, Crescendo, w czeskiej szkole Sboreček. Bardzo aktywną placówką w ramach zajęć pozalekcyjnych jest miejscowy Dom Dzieci i Młodzieży, który oferuje zajęcia w blisko 40 sekcjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na terenie gminy czynna jest biblioteka, która oferuje klientom szeroki wachlarz działań, m.i. wykłady, prelekcje, spotkania autorskie,itd.

 

Środkiem gminy płynie rzeka Głuchowa, w której spotkać można pstrąga, raka i nawet wydrę. Obywatele bardzo chętnie wykorzystują w okresie letnim Głuchową do kąpieli. Wzdłuż rzeki prowadzi ścieżka z możliwością przechadzek, joggingu, jazdy na wrotkach, hulajnogach, czy rowerach.

Pohled z LoučkyZ Bystrzycy bardzo łatwo dotrzeć i wejść na okoliczne szczyty, m.i. Wielką Czantorię, Filipkę, Wielki Stożek, Baginiec, Koziniec, czy Ostry, skąd można podziwiać wspaniałe widoki, czy wyruszać na dobrze oznakowane piesze szlaki turystyczne lub trasy rowerowe.