Kámen na vrchu Równica (883 n.m.)

je nejstarším odhaleným a dnes nejlíp známým místem tajných evangelických bohoslužeb z období protireformace. Dějiny tohoto místa sahají do poloviny 17. století, když se panování na Těšínském Slezsku dostalo do rukou Habsburků. Evangelíci tvořili v tomto období většinu obyvatelstva, a noví panovníci původem z římsko-katolické rodiny rychle vyhlásili toto náboženství za jediné panující vyznání. Ve 2. polovině 17. století na základě rozhodnutí vrchnosti byla evangelíkům odňata většina kostelů, což způsobilo, že se setkávali na tajných místech. Od roku 1961 se každý rok na tomto místě v první čtvrtek po svátku Svaté trojice (Boží tělo) koná bohoslužba.
Ustroń při červené trase na Równicę, Polsko
(49°43'29" N 18°51'1" W) volný přístup