Chlebová chata

je místem, na kterém se čas zastavil. Tradiční budovy a jejich vybavení připomínají skanzen, je však možné nejenom vidět dávné potřeby a nástroje, ale také si je osobně vyzkoušet. V průběhu ukázek je možné se přesvědčit na vlastní kůži, jako v minulosti vypadal život na venkově. Díky tomu je snadnější pochopit, proč je chléb v polské kultuře tak důležitý a jak náročnou práce vyžaduje jeho příprava. Hospodáři, Jadwiga a Marian Dudysovi, umožňují, aby se každý mohl stát zemědělcem, pekařem nebo včelařem, pořádají workshopy pečení chleba, placek, výroby másla, přednášky o včelařství a zemědělských strojích.