Beskydské muzeum

je oddělení Muzea Śląska Cieszyńskiego v Cieszyně. Začalo fungovat v roce 1964 při příležitosti 1. Týdne beskydské kultury, jeho tvůrcem byl Andrzej Podżorski, komunitní aktivista
a publicista. V historické budově jsou shromážděny předměty spojené s každodenním životem slezských horalů. Kromě tohoto se v sbírkách muzea nacházejí malířská díla takových tvůrců jako např. Czesław Kuryatto, Ludwik Konarzewski, Jan Wałach, Paweł Steller. V přímé blízkosti budovy se nachází enkláva dřevěné architektury Slezských Beskyd.