Muzeum Třineckých železáren

Třinec byl až do poloviny 19. století pouze menší zemědělskou obcí. Významné změny nastaly až v souvislosti s rozvojem průmyslu, a potažmo se založením Třineckých železáren v roce 1839. Jejich podnikové muzeum bylo otevřeno v roce 1969, jako první hutnické muzeum v Československu. Stálá expozice prezentuje historii železáren od jejich založení až do současnosti, na přilehlé zahradě se pak nacházejí rozměrnější exponáty - většinou výrobního charakteru. Od roku 1992 provozují muzeum Třinecké železárny společně s městem Třinec. Od roku 1994 se tu pořádají tzv. krátkodobé výstavy a v roce 1997 byla na schodišti muzejních prostor zřízena tzv. Galerie Na schodech.