Kostel Povýšení svátého Kříže

Dnešní římskokatolický kostel v neorenesančním slohu nahradil starší dřevěný z roku 1587, který byl postavený místními evangelíky a byl rozebrán v roce 1897. Z památek zdobících interiér je třeba zmínit alespoň oltáře mimořádného významu. Oltář z původního kostela najdeme dnes v kapli „prezidentského zámečku“ ve Wisle a druhý, patrně z roku 1588, dnes slouží jako levý oltář ve zdejším kostele. Kvadratická věž se zachovaným starým zvonem z roku 1584, oltář, který se po umělecké straně podobá starému z roku 1907 a bohatě zdobený restaurovaný interiér způsobí, že kostel získává magický charakter