Přírodní rezervace „Bukovec”

se nachází v údolí Oleckého potoku, hned u polsko-české hranice v Moravskoslezském kraji, v okresu Frýdek-Místek, na východ od vesnice Bukovec. Byla zřízená
za účelem ochrany vyhynutím ohrožených druhů rostlin a zvířat, včetně nejvzácnějšího starčeka podalpského, který patří k čeledi hvězdnicovité. V okolí Olše roste v celé České republice největší
a nejstarší jilm horský, který má výšku 38 m a obvod v prsní výšce více než 7 metrů, jeho věk
se odhaduje na 360 et. Rezervace se nachází v nejvýchodnějším bodě České republiky.