MUZ-IC - muzeum a informační centrum obce Bystřice

vzniklo v rámci projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví“ realizovaného společně s gminou Brenna. Nachází se v objektě, který byl původně majetkem židovského obchodníka Windholze, a obec Bystřice jej od dědiců této rodiny odkoupila v roce 1993. Dnes je v prostorách muzea prezentováno dědictví Slezských Beskyd. Interiéry muzea byly pojaty netradičním způsobem a určitě překvapí návštěvníky mimořádnými interaktivními expozicemi, a také prezentací kulturních a přírodních památek regionu.
Bystřice 276, Česká republika