Rytířská stezka – Velká Čantoryje

je nazývaná mýtickou horou, protože s ní se spojují mnohé legendy. Zřejmě nejznámější z nich je příběh o spících rytířích, kteří čekají na signál, aby se probudili
a „odstranili veškeré zlo a rozsevali po celém světě lásku a spravedlnost”. Rytířská stezka má délku 10,5 km, vede z Čantoryje až k Nýdku. Na cestě je umístěno 7 tabulí, které informují o místní přírodě, zvycích a legendách.