Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 48

Usnesení Rady obce č. 48 1

z 48. schůze Rady obce Bystřice konané dne 11. 7. 2017 ve 14:00 hod.

U S N E S E N Í

z 48. schůze Rady obce Bystřice konané dne 11. 7. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1290/48/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1291/48/17      schvaluje program schůze rady obce a členku rady obce Mgr. Jitku Koždoňovou jako druhého podepisujícího zápisu vč. usnesení

1292/48/17      bere na vědomí informace týkající se forem územní spolupráce.

1293/48/17      schvaluje Směrnici č. 1/2017 – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené obcí Bystřice

1294/48/17      schvaluje jako vítěznou nabídku na zakázku „Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Bystřice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Bystřice“ nabídku dodavatele MASTER IT Technologies, a.s., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27851931, s cenou 6.406.161,- Kč bez DPH

1295/48/17      schvaluje smlouvu o dílo pro zakázku „Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Bystřice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Bystřice“ s dodavatelem společností MASTER IT Technologies, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava s cenou 6.406.161,- Kč bez DPH

1296/48/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/070/Pi o zřízení věcného břemene, spočívající v právu vedení a umístění veřejného osvětlení a chodníku po pozemku parc.č. 2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s Římskokatolickou farností Vendryně, se sídlem Vendryně 21, 739 94 Vendryně, IČ 487 72 054

1297/48/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/071/Pi o zřízení věcného břemene, spočívající v právu vedení a umístění veřejného osvětlení a chodníku po pozemku parc.č. 6 v k.ú. Bystřice nad Olší, s Farním sborem Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici, se sídlem Bystřice 107, 739 95 Bystřice, IČ 696 09 853

1298/48/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/072/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění plynovodní přípojky po pozemcích parc.č. 3487/11, 4004/7 a 4004/34 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manželi …………………, oba bytem …………………….

1299/48/17      schvaluje cenu za vedení umístění inženýrské sítě – vodovodní přípojka po pozemku parc.č. 2530/14 ostatní plocha, ostatní komunikace dle platného ceníku obce bez snížení poplatku na základě žádosti p. ………………….., bytem …………………

1300/48/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/073/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrské sítě – vodovodní přípojka po pozemku parc.č. 2530/14 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucím oprávněným panem ………………., bytem …………………..

1301/48/17      schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. Radku Neumannovi, veliteli JSDH Bystřice ve výši ……………. a p. ……………. starostovi JSDH ve výši …………….

1302/48/17      schvaluje služební cestu pro starostu obce, místostarostu obce a velitele JSDH, všichni s doprovodem ve dnech 14.7. - 16.7.2017 v rámci spolupráce V4 v partnerském městě Svodín a dále proplacení úhrady za nákup pohonných hmot souvisejících s touto služební cestou kapele Witch Hammer, která na festivalu vystoupí

1303/48/17      schvaluje služební cestu a účast starosty obce a 2 běžců na události „TATAI MINIMARATON“ ve dnech 4. – 6.8.2017 v maďarském městě Tata v rámci spolupráce V4

1304/48/17      bere na vědomí Zápis č. 3/2017 z jednání sociální komise konané dne 28.6.2017

1305/48/17      neschvaluje žádost p. …………….., ……………… ve věci odpuštění stočného, podanou dne 23.6.2017

1306/48/17      schvaluje přijetí účelových peněžitých darů DDM Bystřice 106, okr. F-M, p.o., v celkové výši 29.000,- Kč, a to částku 20.000,- Kč na sportovní činnost mažoretek a částku 9.000,- Kč na reprezentaci mažoretek Dračice z Bystřice na ME v Chorvatsku

1307/48/17      schvaluje peněžitý dar …………….., bytem ……………. ve výši 5.000,- Kč a p. ………………, bytem ……………….. ve výši 5.000,- Kč

 

            Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Jitka Koždoňová

                  starosta obce                                                          členka rady obce

Přílohy

Usnesení RO č.48/2017

USNESENÍ RO 48_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,04 kB
Datum vložení: 17. 7. 2017 15:01
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2017 15:06
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19
20
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice