Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 51

 Usnesení Rady obce č. 50 1

z 51. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5. 9. 2017 ve 14:00 hod.

U S N E S E N Í

 

z 51. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5. 9. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1339/51/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1340/51/17      schvaluje program schůze rady obce

1341/51/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1342/51/17      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí přehled pohledávek obce Bystřice k 30.6.2017

1343/51/17      schvaluje příspěvek do veřejné sbírky ve výši 5.000,- Kč na obnovu kostela v Gutech

1344/51/17      schvaluje sazebník úhrady nákladů při slavnostních obřadech OÚ Bystřice s účinností od 1.10.2017

1345/51/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu ev.č. 2017/03/091/Pi na prodej pozemku parc.č. 3195/1 – trvalý travní porost o výměře 187 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice se společností Cieslar s.r.o., Bystřice 325, IČ 25815580, za cenu 35,- Kč/m2, tj. 6.545,- Kč

1346/51/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu ev.č. 2017/03/092/Pi na přijetí daru pozemků parc.č. 3196/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2 a parc.č. 3196/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice se společností Cieslar s.r.o., Bystřice 325, IČ 25815580

1347/51/17      schvaluje jako vítěznou nabídku na zhotovení stavby: „Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice“ nabídku firmy DOMASTER, spol. s.r.o., Nebory 467, 739 61 Třinec, s cenou 1.999.412,37 Kč bez DPH

1348/51/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby: „Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice“ s firmou DOMASTER, spol. s.r.o., Nebory 467, 739 61 Třinec s cenou 1.999.412,37 Kč bez DPH

1349/51/17      schvaluje pořadí vítězných účastníků výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Chodník Farské včetně veřejného osvětlení“:

             1. ROLS Beskyd, s.r.o., Bystřice 8, 739 95 Bystřice s nabídkovou cenou 1.469.319,40 Kč bez DPH

             2. Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec s nabídkovou cenou 1.493.700,- Kč bez DPH.

1350/51/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zakázku: „Chodník Farské včetně veřejného osvětlení“ dle schváleného pořadí s firmou ROLS Beskyd, s.r.o., Bystřice 8, 739 95 Bystřice s nabídkovou cenou 1.469.319,40 Kč bez DPH

1351/51/17      schvaluje výjimku z počtu dětí ve 3. třídě mateřské školy č. 440 stanoveného ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání z 24 dětí na 28 dětí ve školním roce 2017/2018 na základě žádosti ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyučovacím Bystřice 366

1352/51/17      bere na vědomí oznámení ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyučovacím Bystřice 366 o vyhlášení ředitelského volna v pátek dne 29.9.2017 z důvodu školení pedagogických pracovníků

1353/51/17      schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je provedení nového vrtu a vodovodu na pozemcích parc.č. 5794/1 a 5824/2 v k.ú. Bystřice nad Olší s manž. ……………….., bytem ……………….. a …………….., bytem …………………….

1354/51/17      schvaluje úhradu startovného 40 EU ………….., ………………, ……………., ……………… a …………….. za účelem soutěže na MS v orientálním tanci v Petrohradu ve dnech 6. – 13.10.2017

1355/51/17      schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1

1356/51/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 10/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1

 

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                        místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.51/2017

USNESENÍ RO 51_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,73 kB
Datum vložení: 14. 9. 2017 10:54
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2017 10:58
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice