Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 64

Usnesení Rady obce č. 64 1

z 64. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5.6.2018 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

z 64. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5.6.2018 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1680/64/18      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1681/64/18      schvaluje program schůze rady obce

1682/64/18      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1683/64/18      schvaluje vypuštění úkolu č. 1545/61/18     

1684/64/18      bere na vědomí rekapitulaci a stav připravenosti hlavních projektových záměrů

1685/64/18      schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 8 000 Kč Pavlu Štefánikovi, vedoucímu souboru Trombitáši Štefánikovci, OP …………, bytem ………………………………

1686/64/18      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ 47922281

1687/64/18      schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1688/64/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 5/2018 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1689/64/18      schvaluje pořízení ojetého motorového vozidla Škoda Yeti (rok výroby 2014, č. kar. ……………….) do majetku obce za cenu 349 000 Kč vč. DPH

1690/64/18      schvaluje podpis kupní smlouvy na pořízení ojetého motorového vozidla Škoda Yeti (rok výroby 2014, č. kar. …………………) se společností Karireal a.s., Třinec za kupní cenu 349 000 Kč vč. DPH

1691/64/18      schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo prací s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, ve věci bezúplatného provádění zkoušek a odborných kontrol technických prostředků naší požární jednotky

1692/64/18      schvaluje uzavření smlouvy o dílo – servisní smlouvy na poskytování servisních služeb varovného informačního systému obce Bystřice s Master IT Technologies, a.s., se sídlem Výstavní 1928/9, Ostrava, s účinností od 1.7.2018

1693/64/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ev.č. 2018/03/039/Pi na pozemku parc.č. 1297 v k.ú. Bystřice nad Olší. Obec Bystřice se stává vlastníkem nového pozemku parc.č. 1297/1 trvalý travní porost o výměře 375 m2 a pan ………… se stává vlastníkem nových pozemků parc.č. 1297/2 trvalý travní porost o výměře 147 m2 a parc.č. 1297/3 trvalý travní porost o výměře 8 m2. Strany se zároveň dohodly, že uvedené zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je bezúplatné.

1694/64/18      schvaluje doplnění Zásad pro přidělování bytů v DPS Senior v bodě IV. Hodnocení žádostí a přidělování bytů o text: „V případě odmítnutí bytu obyvatelem obce Bystřice, bude byt nabídnut obyvateli jiné obce podle data podání žádosti a nejvyššího bodového ohodnocení s tím, že alespoň nejbližší rodina je z Bystřice a v případě nereflektování na nabídku, nabídnout byt komukoliv ze žadatelů dle sociální a zdravotní situace.“

1695/64/18      schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Bystřice 848, okr. F-M, p.o., ve výši                10 000 Kč na propagační materiál k 90. výročí školy

1696/64/18      bere na vědomí oznámení o omezení provozu obou bystřických mateřských a základních škol z důvodu přerušení dodávky elektřiny dne 21.6.2018

1697/64/18      schvaluje Knihovní řád rozšířený o informace týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů a zrušení směrnice 95/46/ES

1698/64/18      schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí 2018 dle předloženého návrhu, a to ZŠ a MŠ Bystřice 848 – ……………, ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 – ……………….., DDM Bystřice – …………., Místní knihovna Bystřice – ……………………..

1699/64/18      schvaluje potřebnost sociálních služeb poskytovaných na území obce Bystřice zařazených do krajské sítě platné od roku 2021 po dobu platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2021-2023 a souhlasí s jeho finanční podporou ve stejném režimu jako doposud

1700/64/18      schvaluje služební cestu pro místostarostu obce a p. …………….., učitele PZŠ 366, svými osobními vozidly s 8 žáky PZŠ dne 16.6.2018 do partnerského města Pińczow v rámci spolupráce V4

1701/64/18      schvaluje pokračování …………………… ve funkci ředitelky DDM Bystřice na další šestileté období do 31.7.2024

1702/64/18      odložila rozhodnutí o pokračování …………………… ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Bystřice 848 do příští schůze rady obce

1703/64/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit mimořádné odměny uvolněným funkcionářům dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC ve výši 1 měsíční odměny za plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů


 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                   Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                         místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.64/2018

USNESENÍ RO 64_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,55 kB
Datum vložení: 14. 6. 2018 15:10
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2018 15:13
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice