Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 21. zasedání ZO

USNESENÍ z 21. zasedání ZO 1

konaného dne 20. 2. 2018 v 15:00 hodin

U S N E S E N Í

z 21.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 20. 2. 2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

565/21/18        Schvaluje program 21. zasedání ZO

566/21/18        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek, p. Anna Konderlová

567/21/18        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Jitka Koždoňová, Věslav Szpak, Náhradník: Mgr. Anna Kubátová

568/21/18        Bere na vědomí přehled pohledávek obce Bystřice k 31.12.2017

569/21/18        Ukládá zjistit potřebnost a poptávku v ORP Třinec a v ORP Jablunkov na prodej CAS Tatra a pokud by nebyl zájem pokračovat na celostátní úrovni
                        Zodp.: starosta obce                                                Termín: 24.4.2018

570/21/18        Bere na vědomí Zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017

571/21/18        Schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 20 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí zápůjčky z prostředků sociálního fondu obce Bystřice na koupi bytového zařízení zaměstnankyni obce Bystřice ………………., bytem ……………………

572/21/18        Neschvaluje návrh nového modelu fungování zastupitelstva obce ve volebním období 2018-2022 tj. 11-členné zastupitelstvo obce (bez rady obce)

573/21/18        Schvaluje zachovat stávající model fungování zastupitelstva obce ve volebním období 2018-2022 tj. 15-členné zastupitelstvo obce (5-členná rada obce)

574/21/18        Schvaluje digitální povodňový plán obce Bystřice, který aktuálně nahrazuje povodňový plán obce z roku 2004, s doplněním toku Žabinec

575/21/18        Schvaluje revokaci usnesení č. 558/20/17 ze dne 5.12.2017 ve znění:

„Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 3487/23, 3487/25 a 3879/12 do zastavitelné plochy na podnět ……………………………….“

576/21/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití o výměře 1500 m2 z pozemků p.č. 3487/23, 3487/25 a o výměře 1500 m2 z pozemku p.č. 3879/12 do zastavitelné plochy na podnět …………………………..


Materiály projednané bez přijatého usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO


 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová                                               …….………………………
 

p. Věslav Szpak                                                         ………………….…………

Přílohy

Usnesení ZO č.21/2018

USNESENÍ ZO 21_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 185,45 kB
Datum vložení: 5. 3. 2018 12:59
Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2018 13:17
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice