Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 6. zasedání ZO

USNESENÍ z 6. zasedání ZO

konaného dne 14. 7. 2015 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 6. zasedání zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 14. 7. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

169/06/15 Schvaluje program 6. zasedání ZO.

170/06/15 Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Marcel Walaski, p. Anna Konderlová.

171/06/15 Určuje ověřovatele zápisu: Věslav Szpak, Ing. Zlatuše Zelenická.

Náhradník: Mgr. Daniel Sztefek.

172/06/15 Neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu obce Bystřice Konventu sester alžbětinek v Jablunkově.

173/06/15 Schvaluje:

- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu obce Bystřice Konventu sester alžbětinek v Jablunkově se sídlem Bezručova 395, 739 91 Jablunkov, IČ: 00494330, na spolufinancování provozu domova sv. Alžběty – domov pro seniory.

- Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč mezi obcí Bystřice a Konventem sester alžbětinek v Jablunkově se sídlem Bezručova 395, 739 91 Jablunkov, IČ: 00494330, na spolufinancování provozu domova sv. Alžběty – domov pro seniory.

174/06/15 Bere na vědomí plnění úkolu č. 167/05/15 ve znění: vypracovat do příštího zasedání ZO písemnou zprávu o řešení 3 případů zjištění porušení Zák. č. 106/1999 Sb. a postup, který pro tento případ stanovuje ustanovení Zák. č. 106/1999 Sb.

175/06/15 Schvaluje výstavbu parkoviště u nádraží ČD v Bystřici podle původní předložené studie – 1. varianty,

176/06/15 Bere na vědomí zprávu o komunikaci mezi obcí Bystřicí a fa Vitality Slezko, s. r. o. v případě krytí ztráty bazénu Bystřice v roce 2014.

177/06/15 Bere na vědomí plnění úkolu ve znění: doplnit snímek parkoviště v přednádražním prostoru o náhled shora z důvodu upřesnění počtu parkovacích míst.

178/06/15 Bere na vědomí plnění úkolu ve znění: zajistit formou objednávky ostrahu přednádražního prostoru v nočních hodinách v termínu hlavních školních prázdnin do konce září 2015.

179/06/15 Schvaluje upravenou variantu stavby „Multifunkční jeviště se zázemím – podpora komunitního života v ETS“.

180/06/15 Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

181/06/15 Bere na vědomí:

- závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně, IČ 70969060 za rok 2014

- závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska, IČ 65494636 za rok 2014

- závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku dobrovolný svazek obcí Třinec, IČ: 71224530 za rok 2014.

182/06/15 Bere na vědomí zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku dobrovolný svazek obcí Třinec za rok 2014. 2

183/06/15 Schvaluje investiční akci „Zahrada plna tajemství a dobrých nápadů“.

184/06/15 Schvaluje revokaci usnesení č. 77/03/15 záměr výstavby nové mateřské školy o dvou třídách (24 dětí a 12 dětí v logopedické třídě) na pozemku p.č. 1104/76 (za PZŠ čp. 360), a to jako modulární stavbu.

185/06/15 Schvaluje záměr výstavby nové mateřské školy o dvou třídách na pozemku p.č. 1104/76 (za PZŠ čp. 360), a to jako modulární stavbu.

186/06/15 Schvaluje záměr prodeje hasičského vozidla AVIA.

187/06/15 Schvaluje záměr rekonstrukce bystřického kina.

188/06/15 Schvaluje ponechat schválení výše daru veliteli SDH Bystřice p. … v kompetenci rady obce.

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

- bere na vědomí připomínky petičního výboru k podané petici proti výstavbě multifunkčního jeviště se zázemím v areálu ZŠ Bystřice,

- bere na vědomí připomínku k možnosti umístění veřejných záchodů v budově nově budovaného polyfunkčního domu v centru obce,

- bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO.

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel …………………………….

Ověřovatelé:

Ing. Zlatuše Zelenická …….………………………

Mgr. Daniel Sztefek ………………….…………

Datum vložení: 23. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 7. 2015 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice