Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení z ustavujícího 1. zasedání ZO

konaného dne 3.11.2014 v 15:00 hodin

Usnesení ve formátu PDF

 

U s n e s e n í

z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice,

konaného dne 3.11.2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Bystřici.

 

Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

01/01/14          Schvaluje Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce,

02/01/14          Schvaluje rozšířený program jednání ustavujícího 1. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 3.11.2014,

03/01/14          Určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Jitka Koždoňová, Věslav Szpak, 

                        náhradníka: Mgr. Roman Raszka,

04/01/14          Volí návrhovou komisi ve složení:  Ing. Mariusz Wałach, Mgr. Anna Kubátová,

                        Ing. Radek Olszar, Ph.D., MBA,

05/01/14          Neschvaluje volbu pana Ladislava Olšara do funkce uvolněného starosty obce Bystřice,

06/01/14          Schvaluje volbu Mgr. Romana Wróbla do funkce uvolněného starosty obce Bystřice,

07/01/14          Neschvaluje volbu Ing. Marcela Walaského do funkce uvolněného místostarosty obce Bystřice,

08/01/14          Schvaluje volbu Mgr. Marcela Čmiela do funkce uvolněného místostarosty obce Bystřice,

09/01/14          Schvaluje volbu Ing. Mariusze Wałacha do funkce člena rady obce Bystřice,

10/01/14          Schvaluje volbu Mgr. Jitky Koždoňové do funkce členky rady obce Bystřice,

11/01/14          Schvaluje volbu Ing. Radka Olszara Ph.D., MBA do funkce člena rady obce Bystřice,

12/01/14          Zřizuje tříčlenné výbory - finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro národnostní menšiny,

13/01/14          Schvaluje volbu Ing. Marcela Walaského do funkce předsedy finančního výboru obce Bystřice,

14/01/14          Schvaluje volbu Ing. Radka Olszara Ph.D., MBA do funkce člena finančního výboru obce Bystřice,

15/01/14          Schvaluje volbu Ing. Daniela Heczka do funkce člena finančního výboru obce Bystřice,

16/01/14          Schvaluje volbu pana Ladislava Olšara do funkce předsedy kontrolního výboru obce Bystřice,

17/01/14          Schvaluje volbu Ing. Zlatuše Zelenické do funkce členky kontrolního výboru obce Bystřice,

18/01/14          Schvaluje volbu Ing. Jaroslava Stoška do funkce člena kontrolního výboru obce Bystřice,

19/01/14          Schvaluje volbu Mgr. Anny Kubátové do funkce předsedkyně výboru pro národnostní menšiny obce Bystřice,

20/01/14          Schvaluje volbu pana Věslava Szpaka do funkce člena výboru pro národnostní menšiny obce Bystřice,

21/01/14          Schvaluje volbu JUDr. Lenky Lasotové do funkce členky výboru pro národnostní menšiny obce Bystřice,

22/01/14          Schvaluje starostu, Mgr. Romana Wróbla, jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební období 2014-2018.

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

  • určuje zapisovatelku: p. Alenu Cienciałovou.

     

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel               …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová            …….………………………

 

Věslav Szpak                         ………………….…………

Datum vložení: 6. 11. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2014 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21
22
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice