Obsah

Komise rady obce 2018 - 2022

Sociální komise

Mgr. Jitka Koždoňová  - předseda

Anna Konderlová

Viera Lazarová

Monika Polok

Anna Lipusová  

Komise mediální

Irena Ondraszková - předseda

Mgr. Lenka Sližová

Ing. Aleš Troszok, Ph.D.

Mgr. Marcel Čmiel

Ing. Roman Rusz