Obsah

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet

ROZPOČET

 • Rozpočet obce na rok 2014 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 635/23/14 dne 25.2.2014 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce na rok 2015 schválený usnesením zastupitelstva obce č.   45/02/14 dne 9.12.2014 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce na rok 2016 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 216/09/15 dne 8.12.2015 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce na rok 2017 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 378/15/16 dne 6.12.2016 – zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2017 - zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce Bystřice na rok 2017 po opravě v souladu se změnou vyhlášky č. 323/2000 Sb. zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Záznam o opravě schváleného rozpočtu obce Bystřice na rok 2017 - zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce Bystřice na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 526/20/17 dne 5.12.2017 – zveřejněn 14.12.2017 - zde ke stažení

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

 • Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2018 až 2019 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 379/15/16 dne 6.12.2016 – zveřejněn 23.2.2017 - zde
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice do roku 2019 po opravě zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Záznam o opravě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bystřice do roku 2019 zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2019-2020 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 527/20/17 dne 5.12.2017 – zveřejněn 14.12.2017 - zde ke stažení

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

 • Rozpočtové opatření č. 1/2017 schválené usnesením rady obce č. 1056/38/17 dne 19.1.2017 -zveřejněno 16.3.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 2/2017 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 420/16/17 dne 21.2.2017- zveřejněno 16.3.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 3/2017 schválené usnesením rady obce č. 1191/41/17 dne 4.4.2017 – zveřejněno 20.4.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 4/2017 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 448/17/17 dne 25.4.2017-zveřejněno 11.5.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené usnesením rady obce č. 1228/42/17 dne 9.5.2017 – zveřejněno 25.5.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené usnesením rady obce č. 1259/44/17 dne 6.6.2017 – zveřejněno 15.6.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 7/2017 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 483/18/17 dne 20.6.2017 – zveřejněno 29.6.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 8/2017 schválené usnesením rady obce č. 1317/50/17 dne 8.8.2017 – zveřejněno 21.8.2017 - zde ke stažení

  Rozpočtové opatření č. 9/2017 schválené usnesením rady obce č. 1355/51/17 dne 5.9.2017 – zveřejněno 20.9.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 10/2017 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 503/19/17 dne 19.9.2017 – zveřejněno 20.9.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 11/2017 schválené usnesením rady obce č. 1372/53/17 dne 10.10.2017 – zveřejněno 23.10.2017 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 12/2017 schválené usnesením rady obce č. 1462/56/17 dne 19.12.2017 – zveřejněno 9.1.2018 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené usnesením rady obce č. 1486/57/18 dne 16.1.2018 – zveřejněno 30.1.2018 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené usnesením rady obce č. 1552/61/18 dne 6.3.2018 – zveřejněno 19.3.2018 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 609/22/18 dne 24.4.2018 – zveřejněno 9.5.2018 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené usnesením rady obce č. 1687/64/18 dne 5.6.2018 – zveřejněné 18.6.2018 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 5/2018 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 651/23/18 dne 19.6.2018 – zveřejněné 21.6.2018 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené usnesením rady obce č. 1710/66/18 dne 10.7.2018 – zveřejněné 19.7.2018 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené usnesením rady obce č. 1739/67/18 dne 7.8.2018 – zveřejněné 20.8.2018 - zde ke stažení

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

 • Závěrečný účet obce za rok 2014 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 155/05/15 dne 23.6.2015 - zde ke stažení
 • Závěrečný účet obce za rok 2015 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 304/12/16 dne 21.6.2016 - zde ke stažení

2016

 • Závěrečný účet obce za rok 2016 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 475-477/18/17 dne 20.6.2017, zveřejněno 29.6.2017  - zde ke stažení
 • Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2016 zveřejněn 29.6.2017 - zde ke stažení
 • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za rok 2016  zveřejněn 29.6.2017 - zde ke stažení

2017

 • Závěrečný účet obce Bystřice za rok 2017 schválený usnesením zastupitelstva obce Bystřice č. 633-635/23/18 dne 19.6.2018, zveřejněno 21.6.2018 - zde ke stažení
 • Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2017 – zveřejněn 21.6.2018 - zde ke stažení
 • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za rok 2017 – zveřejněna 21.6.2018 - zde ke stažení

 

PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 • Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 - zveřejněno 23.10.2017 - zde ke stažení
 • Návrh střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019-2020 – zveřejněno 23.10.2017 - zde ke stažení