Obsah

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet

ROZPOČET

 • Rozpočet obce na rok 2014 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 635/23/14 dne 25.2.2014 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce na rok 2015 schválený usnesením zastupitelstva obce č.   45/02/14 dne 9.12.2014 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce na rok 2016 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 216/09/15 dne 8.12.2015 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce na rok 2017 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 378/15/16 dne 6.12.2016 – zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2017 - zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce Bystřice na rok 2017 po opravě v souladu se změnou vyhlášky č. 323/2000 Sb. zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Záznam o opravě schváleného rozpočtu obce Bystřice na rok 2017 - zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce Bystřice na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 526/20/17 dne 5.12.2017 – zveřejněn 14.12.2017 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce Bystřice na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 28/02/18 dne 4.12.2018 – zveřejněn 13.12.2018 - zde ke stažení
 • Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2019 - zveřejněn 13.12.2018 - zde ke stažení

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

 • Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2018 až 2019 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 379/15/16 dne 6.12.2016 – zveřejněn 23.2.2017 - zde
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice do roku 2019 po opravě zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Záznam o opravě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bystřice do roku 2019 zveřejněn 23.2.2017 - zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2019-2020 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 527/20/17 dne 5.12.2017 – zveřejněn 14.12.2017 - zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2020-2021 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 29/02/18 dne 4.12.2018 – zveřejněn 13.12.2018 - zde ke stažení 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ roku 2017

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ roku 2018
 

 • Rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené usnesením rady obce č. 82/05/19 dne 5.2.2019 - zveřejněné dne 12.2.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 51/03/19 dne 8.2.2019 - zveřejněné dne 12.2.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené usnesením rady obce č. 136/08/19 dne 2.4.2019 - zveřejněné dne 24.4.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 71/05/19 dne 23.4.2019 - zveřejněné dne 24.4.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené usnesením rady obce č. 169/11/19 dne 7.5.2019 - zveřejněné dne 21.5.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené usnesením rady obce č. 194/14/19 dne 4.6.2019 - zveřejněné dne 25.6.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 85/06/19 dne 18.6.2019 - zveřejněné dne 25.6.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 8/2019 schválené usnesením rady obce č. 212/15/19 dne 9.7.2019 - zveřejněné dne 11.7.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 9/2019 schválené usnesením rady obce č. 232/17/19 dne 6.8.2019 - zveřejněné dne 14.8.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 97/07/19 dne 6.8.2019 - zveřejněné dne 14.8.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 11/2019 schválené usnesením rady obce č. 264/19/19 dne 3.9.2019 - zveřejněné dne 19.9.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 12/2019 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 107/08/19 dne 17.9.2019 - zveřejněné dne 19.9.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 13/2019 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 130/09/19 dne 8.10.2019 - zveřejněné dne 18.10.2019 - zde ke stažení

 • Rozpočtové opatření č. 14/2019 schválené usnesením rady obce č. 288/21/19 dne 8.10.2019 - zveřejněné dne 18.10.2019 - zde ke stažení

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

 • Závěrečný účet obce za rok 2014 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 155/05/15 dne 23.6.2015 - zde ke stažení
 • Závěrečný účet obce za rok 2015 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 304/12/16 dne 21.6.2016 - zde ke stažení

2016

 • Závěrečný účet obce za rok 2016 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 475-477/18/17 dne 20.6.2017, zveřejněno 29.6.2017  - zde ke stažení
 • Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2016 zveřejněn 29.6.2017 - zde ke stažení
 • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za rok 2016  zveřejněn 29.6.2017 - zde ke stažení

2017

 • Závěrečný účet obce Bystřice za rok 2017 schválený usnesením zastupitelstva obce Bystřice č. 633-635/23/18 dne 19.6.2018, zveřejněno 21.6.2018 - zde ke stažení
 • Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2017 – zveřejněn 21.6.2018 - zde ke stažení
 • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za rok 2017 – zveřejněna 21.6.2018 - zde ke stažení

2018

 • Závěrečný účet obce Bystřice za rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva obce Bystřice č. 83/06/19 dne 18.6.2019- zveřejněn 25.6.2019 - zde ke stažení
 • Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Bystřice za rok 2018 – zveřejněn 25.6.2019 - zde ke stažení
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bystřice za rok 2018 – zveřejněna 25.6.2019 - zde ke stažení 

PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 • Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018 - zveřejněno 27.11.2017 - zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 – zveřejněno 27.11.2017 -zde ke stažení
 • Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2019 - zveřejněno 19.11.2018- zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021 – zveřejněno 19.11.2018 -zde ke stažení