Obsah

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet

ROZPOČET

Rozpočet 2014-2019
 • Rozpočet obce Bystřice na rok 2020 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 136/10/19 dne 3.12.2019 – zveřejněn 9.12.2019 - zde ke stažení
 • Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2020 - zveřejněn 9.12.2019 - zde ke stažení
 • Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 - zveřejněn 13.11.2020 - zde ke stažení
 • Návrh rozpisu rozpočtu obce Bystřice na rok 2021- zveřejněn 13.11.2020 - zde ke stažení
 • Rozpočet obce Bystřice na rok 2021 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 220/16/20 dne 8.12.2020 -  zveřejněn 9.12.2020 - zde ke stažení
 • Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 - zveřejněn dne 9.12.2020 - zde ke stažení
 • Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2022 - zveřejněn 9.11.2021 - zde ke stažení
 • Návrh rozpisu rozpočtu obce Bystřice na rok 2022- zveřejněn 9.11.2021 - zde ke stažení

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2020-2021 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 29/02/18 dne 4.12.2018 – zveřejněn 13.12.2018 - zde ke stažení 
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2021-2022 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 137/10/19 dne 3.12.2019 – zveřejněn 9.12.2019 - zde ke stažení
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bystřice na léta 2022-2023 - zveřejněn dne 13.11.2020 - zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2022-2023 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 221/16/20 dne 8.12.2020 - zveřejněn dne 9.12.2020 - zde ke stažení
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bystřice na léta 2023-2024 - zveřejněn dne 9.11.2021 - zde ke stažení 

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ roku 2017

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ roku 2018

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ roku 2019

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ roku 2020

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ roku 2021

 • Rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 242/17/21 dne 23.2.2021 - zveřejněné dne 25.2.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočtové opatření č. 2/2021 schválené usnesením rady obce č. 725/51/21 dne 9.2.2021 - zveřejněné dne 25.2.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočtové opatření č. 3/2021 schválené usnesením rady obce č. 776/54/21 dne 6.4.2021 - zveřejněné dne 12.4.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočtové opatření č. 4/2021 schválené usnesením rady obce č. 805/56/21 dne 11.5.2021 - zveřejněné dne 17.5.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočtové opatření č. 5/2021 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 281/19/21 dne 15.6.2021 - zveřejněné dne 16.6.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočtové opatření č. 6/2021 schválené usnesením rady obce č. 829/57/21 dne 1.6.2021 - zveřejněné dne 16.6.2021 - zde ke stažení 
 • Rozpočtové opatření č. 7/2021 schválené usnesením rady obce č. 862/59/21 dne 28.6.2021 - zveřejněné dne 1.7.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočtové opatření č. 8/2021 schválené usnesením rady obce č. 875/60/21 dne 13.7.2021 - zveřejněné dne 15.7.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočtové opatření č. 9/2021 schválené usnesením rady obce č. 895/62/21 dne 10.8.2021 - zveřejněné dne 13.8.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočtové opatření č. 10/2021 schválené usnesením rady obce č. 920/64/21 dne 30.9.2021 - zveřejněné dne 5.10.2021 - zde ke stažení 
 • Rozpočtové opatření č. 11/2021 schválené usnesením rady obce č. 958/67/21 dne 16.11.2021 - zveřejněné dne 22.11.2021 - zde ke stažení 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Závěrečný účet obce 2014-2019

Závěrečný účet obce 2020

 • Návrh závěrečného účtu obce Bystřice za rok 2020 - zveřejněn 17.5.2021 - zde ke stažení
 • Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Bystřice za rok 2020 - zveřejněn 17.5.2021 - zde ke stažení
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bystřice za rok 2020- zveřejněna 17.5.2021 - zde ke stažení
 • Závěrečný účet obce Bystřice za rok 2020 - zveřejněn 16.6.2021 - zde ke stažení
 • Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2020 - zveřejněn 16.6.2021 - zde ke stažení 
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bystřice za rok 2020 - zveřejněna 16.6.2021 - zde ke stažení

 

PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 

 • Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018 - zveřejněno 27.11.2017 - zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 – zveřejněno 27.11.2017 -zde ke stažení
 • Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2019 - zveřejněno 19.11.2018- zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021 – zveřejněno 19.11.2018 -zde ke stažení 
 • Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2020 - zveřejněno 19.11.2019 -zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2022 – zveřejněno 19.11.2019 - zde ke stažení
 • Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2021 - schválen usnesením rady č. 624/46/20 dne 24.11.2020, zveřejněn 25.11.2020 - zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022-2023 – schválen usnesením rady č. 624/46/20 dne 24.11.2020, zveřejněn 25.11.2020 - zde ke stažení
 • Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2022 zveřejněn 21.10.2021 - zde ke stažení
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na léta 2023-2024  zveřejněn 21.10.2021 - zde ke stažení
 • Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022 - schválen radou obce dne 16.11.2021, zveřejněn 22.11.2021 - zde ke stažení
 • Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2024 – schválen radou obce dne 16.11.2021, , zveřejněn 22.11.2021 - zde ke stažení