Obsah

Usnesení Rady obce č. 45

Typ: ostatní
Usnesení Rady obce č. 45 1z 45. schůze Rady obce Bystřice konané dne 15. 6. 2017 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

z 45. schůze Rady obce Bystřice konané dne 15. 6. 2017 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1276/45/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1277/45/17      schvaluje program schůze rady obce

1278/45/17    schvaluje jako vítěznou nabídku na zakázku Stavební práce projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví“ nabídku dodavatele HAMPR, a.s., Vlastina 888/34, 161 00 Praha 6-Ruzyně IČ 61859362, s cenou 12.769.835,71 Kč bez DPH

1279/45/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zakázku: Stavební práce projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví“ s dodavatelem HAMPR, a.s., Vlastina 888/34, 161 00 Praha 6-Ruzyně IČ 61859362, s cenou 12.769.835,71 Kč bez DPH v předloženém znění

1280/45/17   schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo stavby “Výstavba chodníku od pošty“ a „Výstavba chodníku na Škubni“ s firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s. spočívající ve změně platebních podmínek, kde bude povinnost zhotovitele odstranit případné vady v záruční době zajištěna peněžní pozastávkou, bankovní zárukou nebo směnkou na částku ve výši 5 % z ceny díla dle smlouvy. Zhotoviteli bude při konečné faktuře uhrazeno 95 % díla (bez DPH).  Zbývajících 5 % bude uhrazeno po uplynutí záruční lhůty

 

 

                 Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                    starosta obce                                                       místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 27. 6. 2017
Poslední aktualizace: 27. 6. 2017 08:16
Autor: Správce *