Obsah

Usnesení Rady obce č. 55

Typ: ostatní
Usnesení Rady obce č. 55 1z 55. schůze Rady obce Bystřice konané dne 30. 11. 2017 ve 14:00 hod.

U S N E S E N Í

z 55. schůze Rady obce Bystřice konané dne 30. 11. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve                    3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1452/55/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1453/55/17      schvaluje program schůze rady obce

1454/55/17      schvaluje výsledek výběrového řízení „Zajištění služeb pro plavecký bazén v Bystřici“ – vítězem výběrového řízení je firma Školící a Výcvikové Centrum Asklépios, z.s., 739 85 Bukovec 234 s nabídkovou cenou 3.720.000,-- Kč vč. DPH

1455/55/17      schvaluje uzavření smlouvy o poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a vodních sportů – zajišťování plavecké školy, zajišťování plavání pro veřejnost a zajišťování záchrany na vodě s firmou Školící a Výcvikové Centrum Asklépios, z.s., 739 85 Bukovec 234

1456/55/17      schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo obsahující změnu termínu dokončení stavby “Stavební úpravy  budovy č.p. 276 pro zřízení muzea a informačního centra    Muz-ic“, která je realizována firmou HAMPR a.s., v rámci projektu “Slezské Beskydy-společné dědictví“, z původního termínu 30.11.2017 na nový termín 31.1.2018

1457/55/17      schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo obsahující navýšení ceny díla „Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice“ s firmou DOMASTER, spol. s.r.o. o  118 255,03 Kč, tj. z původní ceny díla 2 419 288,97 Kč s DPH na cenu díla 2 537 544,00 Kč vč. DPH
 

 

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                        místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 10. 1. 2018
Poslední aktualizace: 10. 1. 2018 07:54
Autor: Správce *