Obsah

Usnesení Rady obce č. 58

Typ: ostatní
Usnesení Rady obce č. 58 1z 58. schůze Rady obce Bystřice konané dne 30. 1. 2018 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

z 58. schůze Rady obce Bystřice konané dne 30. 1. 2018 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1499/58/18      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1500/58/18      schvaluje program schůze rady obce

1501/58/18      schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo obsahující navýšení ceny díla “Stavební úpravy budovy č.p. 276 pro zřízení muzea a informačního centra Muz-ic“ s firmou HAMPR a.s. o 1.493.464,16 Kč, tj. z původní ceny díla 15.451.501,21 Kč s DPH na cenu díla 16.944 965,37 Kč vč. DPH

1502/58/18      schvaluje přidělení uvolněného bytu B 306 v DPS-SENIOR potřebné žadatelce paní ……………………….., nar. ………………, bytem …………….

 

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                        místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 6. 2. 2018
Poslední aktualizace: 6. 2. 2018 13:26
Autor: Správce *