Obsah

USNESENÍ ze 7. zasedání ZO

Typ: ostatní
konaného dne 10. 9. 2015 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

ze 7.  zasedání zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 10. 9. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

181/07/15        Schvaluje rozšíření programu 7. zasedání ZO o bod „Různé“.

182/07/15        Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marcel Čmiel, Mgr. Jitka Koždoňová, Ing. Jaroslav Stošek

183/07/15        Určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Anna Kubátová, p. Věslav Szpak Náhradník: Ing. Mariusz Wałach      

184/07/15        Bere na vědomí informace o dražební vyhlášce

185/07/15        Schvaluje zpracování projektové žádosti – „OPPS INTERREG  V–A  ČR – PL“ ve smyslu rekonstrukce a úprav vnitřních prostor kina včetně venkovní části budovy


Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel               …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Anna Kubátová              …….………………………

 

Věslav Szpak                          ………………….…………


Vytvořeno: 9. 11. 2015
Poslední aktualizace: 9. 11. 2015 00:00
Autor: Správce *