Obsah

Výbor pro volební období 2018 - 2022

Výbor pro národnostní menšiny

p. Věslav Szpak - předseda

p. Stanisław Bielesz

Mgr. Anna Kubátová

Kontrolní výbor

Mgr. Kateřina Kotasová - předsedkyně

p. Libor Špičák

Ing. Wiesław Rusz

Finanční výbor

Ing. Radek Olszar, Ph.D., MBA - předseda

Ing. Radim Roszka

Ing. Daniel Heczko

Komise rady obce 2018 - 2022

Sociální komise

Mgr. Jitka Koždoňová  - předseda

Anna Konderlová

Viera Lazarová

Monika Polok

Anna Lipusová  

Komise mediální

Irena Ondraszková - předseda

Mgr. Lenka Sližová

Ing. Aleš Troszok, Ph.D.

Mgr. Marcel Čmiel

Ing. Roman Rusz