Obsah

Časový plán práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2019

Jednací dny ZO – úterý

Začátek zasedání – 15:00 hod.

 

19.02.2019     -   Nedoplatky občanů za rok 2018

                          -   Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2018

                      

23.04.2019     -    Provoz bazénu za rok 2018           

                           -   TDO – třídění, odvoz, množství separovaného odpadu za rok 2018                         
 

18.06.2019     -   Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2018

                           -   Projekty – rekapitulace, stav připravenosti

                           -   Kronika za rok 2018
 

17.09.2019     -   Kontrola plnění rozpočtu

                           -    Přehled nedoplatků za 1. pololetí 2019          

                           -    Provozování kanalizace
         

03.12.2019     -   Dotace poskytnuté obci v roce 2019

                            -   Rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu obce

                            -    Zhodnocení roku, zhodnocení práce výborů ZO

                            -    Časový plán práce zastupitelstva obce na rok 2020

 

V případě potřeby budou svolána zasedání zastupitelstva obce mimo schválený časový plán.

Doporučuji v maximální míře využívat konzultační den – vždy v pondělí před datem ZO od 15:00 do 16:30 hod v kanceláři starosty.


 

Časový plán práce Rady obce Bystřice na rok 2019

Jednací dny RO – úterý

Začátek zasedání – 13:00 hod.

 

15.01.2019     -  Připravenost projektů pro čerpání dotací  (starosta obce, odd. investic)

             -  Seznam komunikací k opravě v roce 2019 (odbor vnitřní správy, místostarosta obce)

                        - Činnost SDH za rok 2018 (odbor vnitřní správy, starosta obce)

 

 

05.02.2019     -  Nedoplatky občanů za rok 2018 (odbor finanční)

                       -  Zpráva o průběhu a výsledcích řešení stížností za rok 2018 (odbor vnitřní správy)

                       -   Informace dle zákona 106/1999 Sb. (odbor vnitřní správy)

                       -  Příprava ZO dne 19.2.2019 (starosta obce, tajemníce OÚ, vedoucí odborů)

 

                      

05.03.2019     -   Kultura v obci za rok 2018, náklady a příjmy objektu kina za rok 2018                

                           (kulturní pracovnice)       

                        -  DPS a sociální služby v roce 2018 (vedoucí DPS)

                        -  Činnost knihovny za rok 2018 (starosta obce)

                       -  Trestná činnost v obci za rok 2018 (starosta obce, velitel obecní policie)

                     

                      

02.04.2019     -   TDO – třídění, odvoz, množství separovaného TDO za rok 2018

                           (odbor vnitřní správy)

                       -   Provoz bazénu za rok 2018 (místostarosta obce)

                      -   Příprava ZO dne 23.4.2019 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

 

07.05.2019     -   Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2018 (odbor finanční)

                    -   Provozování ČOV 2018 (odbor vnitřní správy)   

                            -   Příprava Dne obce Bystřice (kulturní pracovnice)

 

                 

04.06.2019     -   Projekty – rekapitulace, stav připravenosti (starosta obce)

                           -    Příprava ZO dne 18.6.2019 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

                     

09.07.2019     -   Mezinárodní spolupráce (starosta obce)

 

 

06.08.2019     -   Spolupráce s policií, trestná činnost za I. pololetí 2018 (starosta obce, velitel       

                           obecní policie)

 

                   

03.09.2019     -   Kontrola plnění rozpočtu (odbor finanční)

                           -   Nedoplatky občanů za 1. pololetí 2019 (odbor finanční)

                           -   Příprava ZO dne 17.9.2019 (starosta obce, tajemnce OÚ, vedoucí odborů)

 

 

08.10.2019     -   Vyhlášení individuálních dotací na rok 2020 (odbor finanční)

                           -   Činnost komisí rady obce (starosta obce)

 


12.11.2019     -   Rozpočet obce na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu obce (odbor finanční)

                       -   Dotace poskytnuté obci v roce 2018 (odbor finanční)

                       -   Setkání s Mikulášem 2019 (kulturní pracovnice)

                       -   Plán inventur za rok 2018 (tajemník OÚ, odbor vnitřní správy)

                       -   Hodnocení činnosti škol a DDM za šk. rok 2017/2018 (starosta obce, ředitelé ZŠ,

                           PZŠ, DDM)

                       -   Časový plán práce RO, ZO na rok 2020 (starosta obce)

                       -   Příprava ZO dne 3.12.2019 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

 

17.12.2019     -   Revize Strategického plánu rozvoje obce (starosta obce)

                            

V případě potřeby bude svoláno jednání schůze rady obce mimo schválený časový plán.

 

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce