Obsah

Časový plán práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2020

Jednací dny ZO – úterý

Začátek zasedání – 15:00 hod.

 

25.02.2020     -   Nedoplatky občanů za rok 2019

                          -   Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2019

                   

28.04.2020     -    Provoz bazénu za rok 2019           

                          -   TDO – třídění, odvoz, množství separovaného odpadu za rok 2019                         

 

16.06.2020     -   Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2019

                          -   Projekty – rekapitulace, stav připravenosti

                          -   Kronika za rok 2019

 

15.09.2020     -   Kontrola plnění rozpočtu

                          -    Přehled nedoplatků za 1. pololetí 2020          

 

 08.12.2020     -   Dotace poskytnuté obci v roce 2020

                           -   Rozpočet 2021, střednědobý výhled rozpočtu obce

                           -    Zhodnocení roku, zhodnocení práce výborů ZO

                           -    Časový plán práce zastupitelstva obce na rok 2021

 

V případě potřeby budou svolána zasedání zastupitelstva obce mimo schválený časový plán.

Doporučuji v maximální míře využívat konzultační den – vždy v pondělí před datem ZO od 15:00 do 16:30 hod v kanceláři starosty.

 

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce

 


Časový plán práce Rady obce Bystřice na rok 2020

Jednací dny RO – úterý

Začátek zasedání – 13:00 hod.

 

14.01.2020     -  Činnost SDH za rok 2019 (odbor vnitřní správy, starosta obce)

 

 

11.02.2020     -  Nedoplatky občanů za rok 2019 (odbor finanční)

                          -  Zpráva o průběhu a výsledcích řešení stížností za rok 2019 (odbor vnitřní správy)

                          -   Informace dle zákona 106/1999 Sb. (odbor vnitřní správy)

                          -  Seznam komunikací k opravě v roce 2020 (odbor vnitřní správy,
                              místostarosta obce)

                          -  Příprava ZO dne 25.2.2020 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

10.03.2020     -  Kultura v obci za rok 2019, náklady a příjmy objektu kina za rok 2019                

                              (kulturní pracovnice)       

                          -  DPS a sociální služby v roce 2019 (vedoucí DPS)

                          -  Činnost knihovny za rok 2019 (starosta obce)

                          -  Trestná činnost v obci za rok 2019 (starosta obce, velitel obecní policie)

                     

 07.04.2020     -  TDO – třídění, odvoz, množství separovaného TDO za rok 2019

                              (odbor vnitřní správy)

                          -   Provoz bazénu za rok 2019 (místostarosta obce)

                          -   Příprava ZO dne 28.4.2020 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

12.05.2020     -  Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2019 (odbor finanční)

                          -  Provozování ČOV 2019 (odbor vnitřní správy)   

    

 02.06.2020     -   Projekty – rekapitulace, stav připravenosti (starosta obce)

                           -   Kronika za rok 2019

                           -    Příprava ZO dne 16.6.2020 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

14.07.2020     -   Mezinárodní spolupráce (starosta obce)

 

 

11.08.2020     -   Spolupráce s policií, trestná činnost za I. pololetí 2020 (starosta obce, velitel       

                               obecní policie)

 

01.09.2020     -   Kontrola plnění rozpočtu (odbor finanční)

                          -   Nedoplatky občanů za 1. pololetí 2020 (odbor finanční)

                          -   Příprava ZO dne 15.9.2020 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

13.10.2020     -   Činnost komisí rady obce (starosta obce)

 

24.11.2020    -   Rozpočet obce na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu obce (odbor finanční)

                         -   Dotace poskytnuté obci v roce 2020 (odbor finanční)

                         -   Plán inventur za rok 2020 (tajemnice OÚ, odbor vnitřní správy)

                         -   Hodnocení činnosti škol a DDM za šk. rok 2019/2020 (starosta obce, ředitelé ZŠ,

                             PZŠ, DDM)

                         -   Časový plán práce RO, ZO na rok 2021 (starosta obce)

                         -   Příprava ZO dne 8.12.2020 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

22.12.2020     -   Revize Strategického plánu rozvoje obce (starosta obce)

                          -   Vyhlášení individuálních dotací na rok 2021 (odbor finanční)

 

V případě potřeby bude svoláno jednání schůze rady obce mimo schválený časový plán.

 

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce