Obsah

Časový plán práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2022

Jednací dny ZO – úterý

Začátek zasedání – 15:00 hod.

 

22.02.2022     -   Nedoplatky občanů za rok 2021

                          -   Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2021

                          -   Zpráva o činnosti Obecní policie za rok 2021

                   

26.04.2022     -    Provoz bazénu za rok 2021          

                          -   TDO – třídění, odvoz, množství separovaného odpadu za rok 2021                        

 

14.06.2022     -   Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2021

                          -   Projekty – rekapitulace, stav připravenosti

                          -   Kronika za rok 2021

 

13.09.2022     -   Kontrola plnění rozpočtu

                          -    Přehled nedoplatků za 1. pololetí 2022         

 

 06.12.2022     -   Dotace poskytnuté obci v roce 2022

                           -   Rozpočet 2023, střednědobý výhled rozpočtu obce

                           -    Zhodnocení roku, zhodnocení práce výborů ZO

                           -    Časový plán práce zastupitelstva obce na rok 2023

 

V případě potřeby budou svolána zasedání zastupitelstva obce mimo schválený časový plán.

Doporučuji v maximální míře využívat konzultační den – vždy v pondělí před datem ZO od 15:00 do 16:30 hod v kanceláři starosty.

 

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce

 


Časový plán práce Rady obce Bystřice na rok 2022

Jednací dny RO – úterý

Začátek zasedání – 13:00 hod.

 

11.01.2022     -  Činnost SDH za rok 2021 (odbor vnitřní správy, starosta obce)

                          -  Zpráva o činnosti Obecní policie za rok 2021 (velitel OPB, starosta obce)

 

08.02.2022     -  Nedoplatky občanů za rok 2021 (odbor finanční)

                          -  Zpráva o průběhu a výsledcích řešení stížností za rok 2021 (odbor vnitřní správy)

                          -   Informace dle zákona 106/1999 Sb. (odbor vnitřní správy)

                          -  Seznam komunikací k opravě v roce 2022 (odbor vnitřní správy,
                              místostarosta obce)

                          -  Příprava ZO dne 22.2.2022 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

08.03.2022     -  Kultura v obci za rok 2021, náklady a příjmy objektu kina za rok 2021               

                              (odd. kultury a MUZ-IC)       

                          -  DPS a sociální služby v roce 2021 (ředitelka Sociálních služeb Bystřice)

                          -  Činnost knihovny za rok 2021 (starosta obce)

                          -  Trestná činnost v obci za rok 2021 (starosta obce, velitel OPB)

                     

 05.04.2022     -  TDO – třídění, odvoz, množství separovaného TDO za rok 2021

                              (odbor vnitřní správy)

                          -   Provoz bazénu za rok 2021 (místostarosta obce)

                          -   Příprava ZO dne 26.4.2022 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

10.05.2022     -  Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2021 (odbor finanční)

                          -  Provozování ČOV 2021 (odbor vnitřní správy)   

    

 31.05.2022     -   Projekty – rekapitulace, stav připravenosti (starosta obce)

                           -   Kronika za rok 2021

                           -   Příprava ZO dne 14.6.2022 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

12.07.2022     -   Mezinárodní spolupráce (starosta obce)

 

 

09.08.2022     -   Spolupráce s policií, trestná činnost za I. pololetí 2022 (starosta obce, velitel       

                               OPB)

 

30.08.2022     -   Kontrola plnění rozpočtu (odbor finanční)

                          -   Nedoplatky občanů za 1. pololetí 2022 (odbor finanční)

                          -   Příprava ZO dne 13.9.2022 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

11.10.2022     -   Projektové záměry (starosta obce)

                          -   Plán zimní údržby (místostarosta obce)

 

15.11.2022    -   Rozpočet obce na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu obce (odbor finanční)

                         -   Dotace poskytnuté obci v roce 2022 (odbor finanční)

                         -   Plán inventur za rok 2022(tajemnice OÚ, odbor vnitřní správy)

                         -   Hodnocení činnosti škol a DDM za šk. rok 2021/2022 (starosta obce, ředitelé ZŠ,

                             PZŠ, DDM)

                         -   Časový plán práce RO, ZO na rok 2023 (starosta obce)

                         -   Příprava ZO dne 6.12.2022 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

 

20.12.2022     -   Revize Strategického plánu rozvoje obce (starosta obce)

                          -   Vyhlášení individuálních dotací na rok 2023 (odbor finanční)

 

V případě potřeby bude svoláno jednání schůze rady obce mimo schválený časový plán.

 

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce