Obsah

Členové zastupitelstva

.

Členové zastupitelstva obce 2014 - 2018

Ladislav Olšar                                  

Mgr. Roman Wróbel                      

Věslav Szpak                                   

Ing. Zlatuše Zelenická                       

Mgr. Jitka Koždoňová                   

PhDr. Petr Majer                              

Ing. Mariusz Wałach                      

Ing. Jaroslav Stošek                         

Mgr. Daniel Sztefek                          

Mgr. Roman Raszka                        

Anna Konderlová                             

Ing. Radek Olszar, Ph.D., MBA     

Mgr. Anna Kubátová                       

Ing. Marcel Walaski                         

 Mgr. Marcel Čmiel