Uzemní plán

Uzemní plán

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Územní plán obce

V této sekci jsou umístěny dokumenty týkající se územního plánování obce Bystřice.

 

O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

o vydání a uložení „Územního plánu Bystřice“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Bystřice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Bystřice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 06. 12. 2016 byl vydán Zastupitelstvem obce Bystřice Územní plán Bystřice formou opatření obecné povahy, a jako takový nabyl účinnosti dne 22. 12. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

Územní plán je možné shlédnout v aplikaci OBČAN Server v návaznosti na katastrální mapu obce. Stačí si v mapách (kolečko v levém horním rohu) vybrat vrstvu Územní plán Bystřice

OBSAH:

Územní plán Bystřice 2016

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK