Bystřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Uzemní plán

V této sekci jsou umístěny dokumenty týkající se územního plánování obce Bystřice.

O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

o vydání a uložení „Územního plánu Bystřice“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Bystřice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Bystřice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 06. 12. 2016 byl vydán Zastupitelstvem obce Bystřice Územní plán Bystřice formou opatření obecné povahy, a jako takový nabyl účinnosti dne 22. 12. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obecní úřad Bystřice, Odbor výstavby (SŘaÚP), Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Městský úřad Třinec, Odbor stavebního řádu a územního plánování, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Územní plán Bystřice 2016

Územní plán je možné shlédnout v aplikaci MAPY obce v návaznosti na katastrální mapu obce. Stačí si v mapách (kolečko v levém horním rohu) vybrat vrstvu Územní plán Bystřice

Zásady pořizování územně plánovací dokumentace obce Bystřice 

Přílohy:

č. 1 formulář návrhu na pořízení změny územního plánu

č. 2 formulář návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem

č. 3 vzor dohody o úhradě nákladů za pořízení změn Územního plánu Bystřice