Bystřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady - ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

ASEKOL byl založen v červenci roku 2005 nejvýznamnějšími představiteli na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.

Společnost ASEKOL je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) jako jediná v ČR oprávněna ke zpětnému odběru historických elektrozařízení ve skupinách 3, 4 a 7. Rozhodnutí MŽP nabylo právní moci dnem 22. 12. 2005.

Dále pak společnost ASEKOL zajišťuje na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 2. 2009, plnění povinností pro zpětný odběr a opětovné použití elektrozařízení, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ve skupinách 6 a 9. Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 17. 2. 2009.

Chcete-li dostávat časopis Zpětný odběr zdarma do svých schránek, zašlete své kontaktní údaje e-mailem na adresu casopis@asekol.cz nebo poštou na: ASEKOL s.r.o., Časopis Zpětný odběr, Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.

Regionální kampaně

Společnost ASEKOL prostřednictvím svých regionálních manažerů organizuje v rámci osvětových kampaní řadu soutěží a akcí v krajích po celé České republice.

Na krajských úrovních se v roce 2012 odehrála oblíbená soutěž Sbírej a vyhraj!, jež motivovala k využívání služeb sběrných dvorů tisíce lidí. Šlo o příklad úzké a efektivní spolupráce ASEKOLu se zástupci místních samospráv, kteří zabezpečili vlastními silami rozsáhlou propagaci projektu na místní úrovni.

Soutěžit ve sběru však mohli nejen občané, ale i celá města a obce. Za zmínku stojí například regionální ocenění Perníková popelnice pořádané v Pardubickém kraji nebo klání O keramické sluchátko v krajích Moravskoslezském a Olomouckém.

Společnost ASEKOL získala v roce 2013 finanční dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 200 tisíc Kč na pořádání aktivit spojených s osvětou a propagací sběru nepotřebného elektra v kraji.

 

E-box je ekologickým a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení, které ASEKOL nabízí všem obcím, posledním prodejcům, klientům a velkým institucím.

Využitím E-boxu deklarujete Vaši ekologickou odpovědnost, přispějete k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů.

Je umístěn u vstupních dveří OÚ.

Zpravodaj

Datum vložení: 17. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2017 23:08
Autor: Správce *