Bystřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady - EKOLAMP

EKOLAMP je sedm let jedničkou v péči o to, co již nesvítí. Nabízí partnerství každému, pro koho není v této oblasti starost o životní prostředí jen prázdné sousloví. Občané, firmy, obce i veřejné instituce mohou vysloužilé světelné zdroje a svítidla odevzdávat zdarma k odborné recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP.


Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky. Kolektivní systém EKOLAMP má více než tři stovky účastníků.

Byl založen 30. 5. 2005 společnostmi:

  • Philips Česká republika s.r.o.
  • OSRAM Česká republika s r.o.
  • GE Industrial s.r.o.
  • NARVA B.E.L./ČR s.r.o.

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR byl EKOLAMP dne 13. 12. 2005 zapsán pod evidenčním číslem KH002/05-ECZ do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení. V společnosti je zaveden integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/EC 27001:2006.

 

 

Jak funguje kolektivní systém
Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za než plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel, které jim ukládá zákon o odpadech. Za tímto účelem EKOLAMP na území České republiky provozuje systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení. EKOLAMP je neziskově orientovaná společnost, která se zavázala za své účastníky sbírat všechna použitá osvětlovací zařízení bez ohledu na značku a datum, kdy tato elektrozařízení byla uvedena na trh. Při zpětném odběru nerozlišuje, zda tato zařízení byla používána v domácnostech nebo v komerční či veřejné sféře. Financování sběru je zajištěno z příspěvků na recyklaci, které výrobci a dovozci dle svého tržního podílu odvádějí do kolektivního systému EKOLAMP.

Jak funguje systém sběru, svozu a zpracování
Osvětlovací zařízení jsou sbírána prostřednictvím stále se rozšiřující sítě sběrných míst. Tato místa EKOLAMP vybavuje speciálními sběrnými nádobami (kovové kontejnery či kartónové krabice). Jakmile dojde k jejich naplnění, jsou odvezeny na tzv. konsolidační místo (v současné době je jich 12 po celé ČR), odkud jsou osvětlovací zařízení ve větších množstvích převážena k ekologickému zpracování.

Co sbíráme
EKOLAMP zaměřuje svou činnost na recyklaci osvětlovacích zařízení skupiny číslo 5, do které podle platné legislativy patří:

5.1

 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností

5.2

 Lineární zářivky

5.3

 Kompaktní zářivky

5.4

 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek

5.5

 Nízkotlaké sodíkové výbojky

5.6

 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření či řízení osvětlení s výjimkou přímo žhavených žárovek

Co nesbíráme
EKOLAMP v rámci zpětného odběru dle zákona o odpadech nesbírá běžné, reflektorové a halogenové žárovky a svítidla určená pro použití v domácnostech.

Kde sbíráme
Použitá osvětlovací zařízení jsou sbírána prostřednictvím sítě sběrných míst, individuálních odvozů a konsolidačních míst..

Sběr

Do kolektivního systému se mohou zapojit obce, státní instituce nebo podnikatelské subjekty. Důvodem k registraci obcí je potřeba uspokojit snahu občanů odevzdávat použité světelné zdroje a zároveň úspora výdajů obce za nakládání s použitými světelnými zdroji. Obce bez sběrného dvoru obslouží EKOLAMP takzvaným mobilním svozem. EKOLAMP věnuje podpoře sběru na obcích velkou pozornost. Koneční uživatelé uspokojují zapojením do systému vlastní potřeby a také potřeby zaměstnanců. Velkoobchody a maloobchody mají možnost zdarma se zbavit použitých světelných zdrojů a svítidel, a naplnit tak závazky, které vyplývají ze Zákona o odpadech. Odpadové společnosti mohou ve svých provozovnách vytvořit místo zpětného odběru, v němž shromažďují světelné zdroje a svítidla od svých zákazníků – firem i občanů.

Dle potřeb EKOLAMP vybaví všechny typy sběrných míst vhodnými sběrnými nádobami a zajistí bezplatný svoz a recyklaci osvětlovacího zařízení.

EKOLAMP poskytuje služby zpětného odběru na bezmála 6000 místech.

 

 Ostatní sběrná místa jsou veřejně přístupná sběrná místa vytvořená úřadem nebo firmou

Individuální odvoz si může objednat jakýkoli smluvní partner EKOLAMPu (účastník kolektivního systému, poskytovatel sběrného místa), a to přímo z místa většího výskytu osvětlovacích zařízení (minimálně 1000 kusů světelných zdrojů nebo 2 palety svítidel, tj. cca 300 kg).

Konsolidační místa slouží ke shromažďování prázdných a plných kontejnerů a zároveň jako veřejně přístupné místo pro sběr použitých světelných zdrojů a svítidel. Převzetí většího množství je potřeba dohodnout s obsluhou konsolidačního místa předem. Konsolidační místa jsou postupně zřizována v každém kraji.

Do čeho sbíráme
EKOLAMP disponuje řadou moderních sběrných nádob, jež uspokojí i náročné požadavky všech typů našich parterů. Instalace a svoz použitých světelných zařízení jsou v celé České republice poskytovány zdarma s možností získání bonusů za odevzdané množství

Seznam odebíraných výrobků

Zpravodaj

 

 

 

Datum vložení: 17. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 9. 2017 23:13
Autor: Správce *