Bystřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Formuláře stavebního úřadu

Informace pro stavebníky

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu.

Provádění staveb 

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace pro tuto fázi realizace staveb je uveden v přílohách č. 13, 14 a 16 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Přidělování čísla popisného/evidenčního

Popis: podle ustanovení §31, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního v samostatné působnosti obec. Podle ustanovení §31a zákona o obcích je číslo popisné/evidenční přidělováno příslušnou obcí na základě výzvy stavebního úřadu této obci (po splnění podmínek pro zahájení užívání stavby). Ze strany stavebníka tedy není potřeba u nově dokončených staveb (kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční)  podávat žádnou žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního.

Vzory pro vyplnění jednotlivých fromulářů najdete na vebových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Umísťování staveb a povolování opatření v území

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k níže uvedeným žádostem je uveden v přílohách č. 1 - 11 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Ohlášení stavby - formát .DOC

8-Ohlaseni-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 95 kB

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,88 kB

Oznámení záměru (n) - formát .DOC

II_vyhl-503_Priloha-c-7_1.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 79 kB

Žádost o vydání společného povolení (n) - formát .DOC

II_vyhl-503_Priloha-c-6_1.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 133 kB

Společné oznámení záměru (n) - formát .DOC

II_vyhl-503_Priloha-c-16_2.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 91 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - formát .DOC

5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 90 kB

Žádost o schválení dělení a scelování pozemků - formát .DOC

žádost_o_schválení_dělení_pozemků.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - formát .DOC

4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 95,5 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (n) - formát .DOC

II_vyhl-503_Priloha-c-3.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 76 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (n) - formát .DOC

II_vyhl-503_Priloha-c-2.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (n) - formát .DOC

II_vyhl-503_Priloha-c-1.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 84 kB

Žádost o územně plánovací informaci

žádost o územně plánovací informaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,42 kB

Povolování staveb

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k níže uvedeným žádostem je uveden v příloze č. 12 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Žádost o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

žádost o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,46 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - formát .DOC

10-Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93 kB

Žádost o stavební povolení - formát .DOC

9-Zadost-o-stavebni-povoleni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94 kB

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,88 kB

Ohlášení stavby - formát .DOC

8-Ohlaseni-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 95 kB

Prohlášení o odborném vedení stavby

prohlášení o odborném vedení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24 kB

Užívání staveb

Žádost o ověření pasportu stavby - formát .doc

Žádost o ověření pasportu stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 76 kB

Ohlášení existence/neexistence stavby

ohlášení existence.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43,5 kB

Návrh na kolaudaci staveb

návrh na kolaudaci.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 91,35 kB

Oznámení změny v užívání stavby - formát .DOC

14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 87,5 kB

Žádost o povolení zkušebního provozu stavby - formát .DOC

8242-zadost-o-zkusebni-provoz.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 56,11 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - formát .DOC

13-Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 97,5 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - formát .DOC

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 96 kB

Ohlášení dokončení stavby (n) - formát .DOC

Ohlášení dokončení stavby MMR 2u.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 58,5 kB

Zápis staveb do registru územní identifikace adres nemovitostí (RÚIAN)

Žádost o zápis budovy do RÚIAN - formát *.doc

ruian_udaje_pro_zapis_stavebniho_objektu_obec.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 30,28 kB

Odstraňování staveb

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k níže uvedeným žádostem je uveden v příloze č. 15 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - formát .DOC

15-Ohlaseni-odstraneni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93 kB

Územní plán

Podněty k pořízení územního plánu obce (nebo jeho změny) a pořízení regulačního plánu se podávají k pořizovateli uzemně plánovací dokumentace (odbor stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec) prostřednictvím zdejšího odboru výstavby včetně příloh předepsaných zákonem.

Podnět k pořízení regulačního plánu - formát .DOC

500_P10 žádost o vydání regulačního plánu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 90 kB

Návrh na pořízení územního plánu (jeho změny) - formát .DOCX

návrh na pořízení změny uzemního plánu 2024.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 91 kB