Bystřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

MAPY obce

logo

www.mujgis.cz/bystrice/index.xhtml

Webová aplikace MujGIS pro občany

Zobrazuje vybraná geografická data v rozsahu  KÚ Bystřice, Košařiska, Milíkov.

Jsou k dispozici 2 mapové kompozice:

Územní plán

 • zobrazení primárně územního plánu obcí Bystřice, Košařiska, Milíkov
 • možnost připnutí katastrální mapy

Obecná mapová kompozice

 • zobrazení primárně katastrální mapy na podkladu Ortofotomapy (online služba ČÚZK)

Funkce obou kompozic

 • možnost vyhledávání parcel dle čísla, budov dle čísla
 • zobrazení popisných informací o daném místě dle zapnutých vrstev – u parcely včetně odkazu na stránky ČÚZK – Nahlížení do katastru a zjištění okolních parcel
 • možnost zobrazení DKM (digitální katastrální mapy) a ploch Věcných břemen (online služba ČÚZK)
 • možnost změny podkladové mapy – OpenStreetMap (online služba),  Ortofotomapa ČÚZK (online služba), II. vojenské mapování (online služba) nebo Ortofotomapa z let  1953, 2006, 2009, 2012, 2015, 2016, 2018, 2020
 • měření linií a ploch
 • odečtení souřadnic daného místa
 • možnost zobrazení aktuální polohy
 • tisk mapy

MujGIS verze 4 vyžaduje WWW prohlížeč podporující standard HTML5 + CSS3.

Z nejčastěji používaných prohlížečů se jedná o:

 • Chrome 25.0+
 • Firefox 19.0+
 • Edge
 • Safari 5.1+
 • Opera 12.1+
 • iOS Safari 4.0+
 • Opera Mini 7.0+
 • Android Browser 2.2+

Vždy doporučujeme používat poslední verze prohlížečů postavených nad jádry Blink (Chromium, Opera), Gecko (Firefox) a WebKit (Safari).