Obsah

Občan Server

http://obcanserver.cz/Bystrice/

Občan serverObec Bystřice zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace Občan Server

Každý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem vyhledat údaje o pozemku, nebo budově, na KÚ obce Bystřice, Košařiska a Milíkov. Aplikace umožňuje vyhledávání podle parcelních čísel, nebo čísel popisných. Můžete zde měřit vzdálenosti, vypočítávat rozlohu a výsledek si vytisknout, nebo exportovat do souboru. Aplikace je napojena na data z katastru nemovitostí, takže údaje jsou stále aktuální.

 Velkou výhodou je možnost zobrazení podkladových map. K dispozici je mapa katastrální, topologická, orientační, dále pak mapa územního plánu obce. Letecké snímky jsou z roku 2016, a starší a navíc jsou k dispozici i historické letecké snímky z roku 1953.

 

 

K dispozici je přehledný manuál

Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a doplněk Adobe Falsh Player.

Aplikaci najdete ZDE